SVO-subsidie stimuleert omgevingsveiligheid industrie

Ook in 2023 is er weer subsidie beschikbaar voor industriebedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen. Het gaat om de SVO, een subsidieregeling voor het verbeteren van de omgevingsveiligheid bij industriële activiteiten. De regeling werkt met jaarlijkse subsidierondes. Dit artikel gaat in op de aanvraagronde, thema’s en speerpunten van 2023.

Over de SVO-subsidie

SVO is de korte naam voor de ‘subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten’. Het gaat om een Nederlandse regeling voor het tijdvak 2022-2027. De subsidies zijn bedoeld voor ‘boven-wettelijke’ (niet-verplichte) activiteiten ter versterking van de omgevingsveiligheid bij industriebedrijven met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen. De subsidieregeling werkt met jaarlijkse aanvraagrondes en biedt met name kansen voor bedrijven in de sectoren chemie, industrieel maintenance en chemieparken.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

De SVO-subsidie is aan te vragen door de volgende partijen:

 • industriële mkb’s die extern advies willen over de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf
 • brancheorganisaties en branchesamenwerkingsverbanden (samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee ondernemingen uit dezelfde branche
 • clustersamenwerkingsverbanden (locatiegerichte samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen)
 • ketensamenwerkingsverbanden (samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee ondernemingen in een keten).

NB Ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s kunnen deel uitmaken van een samenwerkingsverband (mits zij zelf geen penvoerder zijn).

Welke projecten komen in aanmerking?

Om de SVO-subsidie te kunnen aanvragen, moet een project voldoen aan diverse voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het project moet aansluiten op de vaste SVO-veiligheidsthema’s, en op de jaarlijkse speerpunten. Bovendien is er alleen subsidie mogelijk voor bepaalde projecttypen. We geven een korte uitleg op deze punten.

De vaste zes veiligheidsthema’s zijn: het verbeteren van de Veiligheidscultuur; Ketenverantwoordelijkheid; Duurzaam assetmanagement; Transparante sector; bevordering van Veilige bedrijventerreinen (en veilige clusters); en Hoogwaardige kennis.

In 2023 ligt de nadruk op de volgende drie speerpunten:
Transparante samenwerking tussen bedrijven binnen een cluster; Toekomstbestendige en betrouwbare procesinstallaties; en Optimalisatie beste werkmethoden en technieken.

De vier mogelijke projecttypen (projectvormen) zijn:

 1. proces- en organisatie-innovatie (het toepassen van een nieuwe organisatiemethode of een nieuwe c.q. sterk verbeterde productie- of leveringsmethode)
 2. opleiding (het overdragen van kennis)
 3. een milieustudie (het in kaart brengen van benodigde investeringen om een hoger niveau van milieubescherming c.q. omgevingsveiligheid te bereiken)
 4. mkb-advies (een extern advies voor versterking van de interne veiligheidscultuur of interne borging van de veiligheid van de mkb-onderneming).

Om hoeveel subsidie gaat het?

De SVO-subsidie loopt op tot maximaal 500.000 euro per project (voor projecten van type 1-2-3). Daarbij geldt overigens wel een maximaal subsidiebedrag van 200.000 euro per projectdeelnemer per kalenderjaar. De subsidie voor mkb-advies (projecttype 4) bedraagt maximaal 10.000 euro.

De subsidie vergoedt een deel van de projectkosten, zoals te vinden in onderstaande tabel.

Projecttype Grote onderneming Middelgrote onderneming Kleine onderneming
Proces- en organisatie-innovatie 15% 50% 50%
Opleiding 50% 60% 70%
Milieustudie 50% 60% 70%
Mkb-advies 0% 50% 50%

De subsidiabele kosten betreffen alle kosten die gemaakt worden voor het project. Soms kunnen ook kleinere bijkomende investeringen meegenomen worden in de projectkosten.

Belangstelling? PNO Chemistry helpt u verder!

Industriebedrijven en brancheorganisaties die meer willen weten over de bovenbeschreven SVO-subsidie kunnen contact opnemen met de specialisten van het PNO-chemieteam (PNO Chemistry). Zij hebben veel ervaring met deze regeling, en vertellen graag meer over de subsidiethema’s en speerpunten. En uiteraard helpen zij u graag om uw ideeën om te werken tot een optimaal projectplan en succesvolle subsidieaanvraag. Wacht echter niet te lang: de subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst en zolang het jaarbudget reikt!

Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement