SVO-subsidie stimuleert omgevingsveiligheid industrie

Gevaarlijke stoffen en risicovolle processen staan centraal in de SVO 2022-2027, de vernieuwde subsidieregeling voor omgevingsveiligheid bij industriële activiteiten. Eerder deze maand ging de regeling open voor innovatie- en kennisprojecten die inhoud geven aan het credo ‘veiligheid voorop’.

SVO: steun voor initiatieven omgevingsveiligheid

Begin februari publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat de Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027. Deze regeling, kortweg SVO 2022-2027 genoemd, steunt (bovenwettelijke) initiatieven voor het versterken van de omgevingsveiligheid bij industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen. De regeling is per direct opengesteld.

Ten opzichte van de oude SVO-regeling, die liep tot oktober 2021, zijn er diverse wijzigingen. Zo stelt het ministerie voortaan elk jaar een aantal speerpunten vast en krijgen projecten die daar concreet invulling aan geven, meer subsidie dan andere projecten. Zo blijven de regeling en de gesubsidieerde projecten (‘Safety Deals’) steeds goed aangesloten op de actualiteit. Verder is er meer aandacht voor het delen van de projectresultaten, zodat de gehele branche of keten ermee aan de slag kan. Dit moet bijdragen aan een blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor SVO-subsidie, moet het project betrekking hebben op één of meer van de volgende zes thema’s:

 • veiligheidscultuur
 • ketenverantwoordelijkheid
 • duurzaam assetmanagement
 • transparante sector
 • veilige bedrijventerreinen en veilige clusters
 • hoogwaardige kennis.

Daarnaast is het, zoals gezegd, belangrijk dat het project invulling geeft aan één van de speerpunten die het ministerie jaarlijks vaststelt. De speerpunten voor 2022 zijn:

 • transparante samenwerking tussen bedrijven binnen een industrieel cluster
 • toekomstbestendige en betrouwbare procesinstallaties
 • optimalisatie beste werkmethoden en technieken.

Met inachtneming van de genoemde zes thema’s en vastgestelde speerpunten, kunnen vier typen projecten in aanmerking komen voor SVO-subsidie:

 • proces- en organisatie-innovatie: toepassen van een nieuwe organisatiemethode of een nieuwe c.q. sterk verbeterde productie- of leveringsmethode
 • opleiding: overdragen van kennis
 • milieustudie: in kaart brengen van benodigde investeringen om een hoger niveau van milieubescherming c.q. omgevingsveiligheid te bereiken
 • advies voor mkb: extern advies voor versterking van de interne veiligheidscultuur of interne borging van de veiligheid van de mkb-onderneming.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

SVO-subsidie is aan te vragen door:

 • brancheorganisaties
 • penvoerders van branchesamenwerkingsverbanden (samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee ondernemingen uit dezelfde branche)
 • penvoerders van clustersamenwerkingsverbanden (locatiegerichte samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen)
 • penvoerders van ketensamenwerkingsverbanden (samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal twee ondernemingen in een keten).

Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s kunnen ook deel uitmaken van een samenwerkingsverband, mits ze geen penvoerder zijn.

Om hoeveel subsidie gaat het?

De SVO-subsidie bedraagt, afhankelijk van het type aanvrager en het type project, maximaal 15% tot maximaal 70% van de subsidiabele kosten. De tabel hieronder laat zien wat per projecttype en per type aanvrager de maximale subsidiepercentages zijn.

Projecttype Grote onderneming Middelgrote onderneming Kleine onderneming
proces- en organisatie-innovatie 15% 50% 50%
opleiding 50% 60% 70%
milieustudie 50% 60% 70%
advies voor mkb 0% 50% 50%

 

De maximale SVO-subsidiebedragen die het ministerie heeft vastgesteld, zijn:

 • proces- en organisatie-innovatie, opleiding, milieustudie: maximaal 500.000 euro
 • advies voor mkb: maximaal 10.000 euro.

Eerder noemden we al het belang om met het project invulling te geven aan de door het ministerie vastgestelde speerpunten. Voor een proces- of organisatie-innovatie, opleiding of milieustudie die niet gerelateerd is aan één van de speerpunten, geldt dat het betreffende subsidiepercentage wordt verlaagd met vijftien procentpunten.

Kom in actie!

Brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden kunnen SVO-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De verdeling van de beschikbare gelden – in 2022 gaat het om 2 miljoen euro – vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het is dus raadzaam om er snel bij te zijn, want: op = op!

Hoe kan PNO u van dienst zijn?

Wordt er in uw onderneming gewerkt met gevaarlijke stoffen en/of risicovolle processen? En zou u méér willen doen om de omgevingsveiligheid te waarborgen? Dan kan de SVO-subsidie zeker iets voor u zijn! Gelet op alle voorwaarden en details van de SVO, kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt of uw specifieke veiligheidsproject in aanmerking komt voor subsidie. De consultants van PNO helpen u graag verder. Wij maken u wegwijs in de regeling, bekijken samen met u hoe we uw project optimaal kunnen inrichten en stellen voor u de subsidieaanvraag op. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement