SVOH gaat vanaf 1 april open voor aanvragen

Verhuurders met plannen voor het verduurzamen van gereguleerde huurwoningen opgelet! De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) biedt interessante mogelijkheden. Vanaf 1 april 2022 gaat ze open voor het indienen van een aanvraag.

Achtergrond en doel van de SVOH

In het Klimaatakkoord hebben partijen met elkaar afgesproken dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 CO2-arm zijn. Ook voor de verduurzaming van huurwoningen zijn grote investeringen nodig. Via de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V) krijgen grote verhuurders ondersteuning bij hun investeringen in energiebesparende maatregelen. Met de voorgenomen afschaffing van de verhuurderheffing per 2023 hebben zij over het algemeen voldoende capaciteit voor het doen van verduurzamingsinvesteringen. Dit geldt niet voor veel particuliere verhuurders en sommige institutionele beleggers. Voor hen is geen subsidieregeling voor energiebesparing beschikbaar, terwijl ook zij de komende jaren fors moeten investeren in de verduurzaming van hun woningen. Daarom roept het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een nieuwe subsidie in het leven. Het doel van de SVOH is het stimuleren van energiebesparing en onderhoud in bestaande gereguleerde huurwoningen.

Wie komen voor subsidie in aanmerking?

De volgende categorieën verhuurders mogen subsidie aanvragen:

 • Verhuurders met maximaal honderd huurwoningen onder de liberalisatiegrens in de gereguleerde huursector. Deze verhuurders kunnen een aanvraag doen voor maximaal vijftig woningen.
 • Verhuurders met huurwoningen boven de liberalisatiegrens in de gereguleerde huursector, waarvan de huur bij aanvang van het huidige huurcontract onder de toenmalige liberalisatiegrens viel. Deze verhuurders mogen voor een onbeperkt aantal woningen SVOH aanvragen.

Voor 2022 is de liberalisatiegrens voor de aanvangshuurprijs maximaal € 763,47 per maand.

Waarvoor is subsidie mogelijk?

Subsidie is mogelijk voor de volgende maatregelen of activiteiten:

 • Energiebesparende maatregelen: De SVOH stimuleert investeringen in energiebesparende maatregelen van huurwoningen zoals isolerende maatregelen. Een branchegerelateerd bedrijf moet de werkzaamheden uitvoeren. Daarbij gaat het onder meer om het in de bestaande thermische schil laten isoleren van spouwmuren, binnen- of buitengevels, daken, zolder- of vlieringvloeren en vloeren of bodems. Ook het laten vervangen van glazen (HR++ glas, triple glas) of deuren komt voor subsidie in aanmerking. Net als het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning.
 • Onderhoudsmaatregelen: Het door een branchegerelateerd bedrijf laten plaatsen van een nieuw buitenkozijn van een deur of raam (behalve bij triple glas), en het laten vervangen of installeren van een ventilatiebox.
 • Energieadvies: Een EPA-adviseur stelt een rapport op met daarin onder meer een beschrijving van de energieprestatie van de woning en van de mogelijk te verrichten maatregelen; een inschatting van de investering en de te realiseren energiebesparing per mogelijk te verrichten maatregel en de bijbehorende terugverdientijd.

Verhuurders mogen subsidie aanvragen voor:

 • twee of meer energiebesparende- of onderhoudsmaatregelen óf één energiebesparende en één onderhoudsmaatregel die zijn uitgevoerd na 1 april 2022
 • een energieadvies (alleen in combinatie met het uitvoeren van twee of meer maatregelen).

Subsidie en budget

De volgende zaken zijn van belang:

 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 6.000 euro per woning.
 • De maximale subsidie per verhuurder is 400.000 euro.
 • Een aanvraag mag betrekking hebben op meerdere woningen.
 • Aanvragen van 125.000 euro of meer moet u vóór de uitvoering indienen.
 • Aanvragen van minder dan 125.000 euro mag u pas ná de uitvoering indienen.
 • Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) betaalt de subsidie altijd achteraf.

De SVOH heeft een totale looptijd van 2022 tot en met 2025 en een subsidiebudget van 152 miljoen euro.

SVOH aanvragen? Wij helpen u graag!

Het indienen van een aanvraag is mogelijk van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025 en toekenning van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Hulp nodig bij het indienen? De experts van PNO helpen u graag bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement