Tijd om door te pakken in Biobased Economy

Er zijn de afgelopen jaren al aansprekende successen behaald in het demonstreren en uitrollen van nieuwe biobased waardeketens, waaronder een aantal grote investeringsprojecten. Deze successen zijn in eerste instantie het resultaat van visie en ondernemerschap, maar kunnen meestal niet zonder beleid en financieringsinstrumenten die deze vaak risicovolle projecten ondersteunen. Behoud van het momentum dat de afgelopen 5 jaar is gecreëerd voor de biobased economy is dan ook essentieel om te zorgen dat de veelbelovende innovaties die de laatste jaren beschikbaar zijn gekomen, ook daadwerkelijk de markt bereiken. Dit was de conclusie die we konden trekken uit het allereerste BIOECONFIN event dat we hielden op 22 november.

In Brussel kwamen innovators uit heel Europa bijeen voor de allereerste PNO conferentie over bioeconomy innovation & funding. Onder meer Kevin O’Connor sprak over hoe Ierland gebruik maakt van zijn sterke landbouwpositie door te investeren in nieuwe processen voor valorisatie van reststromen.

Het belang van aansluiting tussen beleid, projectontwikkeling en samenwerking in de waardeketen

Het programma leidde de deelnemers langs de laatste beleidsontwikkelingen op het gebied van biobased economy, bezien onder andere vanuit het perspectief van Starch Europe (Juliette Jacques). Het potentieel dat de zetmeelindustrie heeft voor nieuwe biobased waardeketens werd geïllustreerd en het grote belang van ondersteuning van zowel technologie-ontwikkeling als marktcreatie werd onderstreept. De sessies daarna gingen in op projectontwikkeling en waardeketencreatie, waarbij de Open Innovatie aanpak in BIOLINX en BIOPEN werden gepresenteerd, samen met de stakeholdergerichte benadering in demonstratieprojecten ROBOX en VALUEMAG.

Kevin O’Connor (UCD) lichtte vervolgens de strategie voor de ontwikkeling van een nieuwe biobased cluster in Ierland toe en Marijn Rijkers (Innosyn/Chemelot Inscite) deed hetzelfde voor inscite, samen met zijn kwantitatieve business case gerichte benadering voor waardeketen creatie. Tot slot schetste Dása Marmillová de uitdagingen van grootschalige investeringsprojecten in tweede generatie ethanol, gevolgd door een analyse van PNO van optimale locaties voor grootschalige bioraffinage in het kader van het BIOSKOH project. Het belang dat al deze projecten hebben bij ondersteuning door (Europees) overheidsbeleid en dat deze ondersteuningsbehoefte ook steeds meer richting marktcreatie verschuift, bleken daarbij belangrijke lessen.

BIOECONFIN: de eerste in zijn soort

PNO Consultants organiseerde dit jaar voor het eerst BIOECONFIN, een event voor innovators in de bioeconomy die hun innovaties willen opstuwen, opschalen, en funden. Tijdens het event liepen we aan de hand van keynote speakers en voorbeelden uit de praktijk langs de nieuwste ontwikkelingen en belangrijkste stappen in bioeconomy innovation. Was u er dit jaar niet bij? Hou dan de nieuwsbrief in de gaten voor het volgende interessante bio-event.

Benieuwd naar meer over de bioeconomy?

Onze experts stelden een online booklet voor samen voor bezoekers van BIOECONFIN 2017, met artikelen over de stappen in bioeconomy innovation. Lees het BIOECONFIN booklet nu online.