Verbeter de omgevingsveiligheid met SVO-subsidie

Industriebedrijven die werken met gevaarlijke chemische stoffen of met risicovolle processen kunnen tot en met 1 oktober 2021 subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun ‘omgevingsveiligheid’. Het voor dit jaar beschikbare budget voor de SVO-subsidieregeling is onlangs verdubbeld naar 2 miljoen euro.

Doel en doelgroep van de SVO-subsidie

SVO is de korte naam voor de ‘Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten’. De regeling is in 2019 gestart, als een vervolg op een eerdere regeling voor de BRZO-sector (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). De SVO kent een ruimere doelgroep: bedrijven met industriële activiteiten, die werken met gevaarlijke chemische stoffen of met risicovolle processen. Daarnaast biedt de regeling ook kansen voor andere relevante partijen, zoals brancheorganisaties, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Om welke thema’s gaat het bij ‘omgevingsveiligheid’?

De SVO-gelden zijn bestemd voor bovenwettelijke (‘niet-verplichte’) initiatieven die bijdragen aan een blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het gaat daarbij om de volgende thema’s: veiligheidscultuur (veiligheidsbewustzijn), ketenverantwoordelijkheid, duurzaam assetmanagement (inspectie, onderhoud, vervanging), een transparante sector (best practices), veilige bedrijventerreinen (en clusters), en hoogwaardige kennis van omgang met gevaarlijke stoffen en risicovolle processen.

Welke projecten maken kans op SVO-subsidie?

De SVO kan worden aangevraagd voor vier typen projecten:

 • A: proces- en organisatie-innovaties (projecten die zorgen voor een nieuwe organisatiemethode, of een nieuwe/verbeterde productie- of leveringsmethode)
 • B: opleidingen (projecten gericht op kennisoverdracht)
 • C: milieustudies (gericht op het in beeld brengen van investeringen ter verbetering van de omgevingsveiligheid)
 • D: extern advies (een advies voor een mkb over de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid van het bedrijf).

Bij de drie eerste categorieën (projecttypen A, B en C) gaat het om subsidies tot 500.000 euro. Alleen brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor projecten indienen. Zo’n samenwerkingsverband moet speciaal zijn opgericht voor het versterken van de omgevingsveiligheid. Doel kan zijn: een locatiegerichte (cluster)samenwerking, of een samenwerking tussen bedrijven uit dezelfde branche of keten.

De subsidie voor projecten van type D kan alleen worden aangevraagd voor een advies dat wordt verzorgd door een externe consultant (te onderbouwen met een offerte). Deze subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een subsidiebedrag van maximaal 5.000 euro.

Andere belangrijke voorwaarden

Organisaties die SVO-subsidie willen aanvragen, moeten een project hebben dat:

 • bestaat uit een bovenwettelijk (niet-verplicht) initiatief dat bijdraagt aan de blijvende versterking van de industriële omgevingsveiligheid in Nederland
 • past binnen de hierboven genoemde thema’s en projecttypes
 • nog niet is gestart en gerealiseerd kan worden binnen twee jaar
 • technisch en economisch haalbaar is.

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met (uiterlijk) 1 oktober 2021. De subsidieverdeling gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen en zolang het budget reikt. Na die datum stopt de regeling in de huidige vorm. Overigens wordt er op dit moment al druk gewerkt aan een vervolgregeling (‘SVO 2022-2027’). Tot en met 10 september kunnen belangstellenden nog reageren op de ontwerp-regeling (te vinden op de officiële internetconsultatie-pagina).

Meer weten?

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke chemische stoffen of risicovolle processen? Veiligheid voor uw personeel en uw bedrijfsomgeving zijn dan ongetwijfeld belangrijke aandachtspunten. De subsidie-experts van PNO helpen u daar graag bij, bijvoorbeeld met het aanvragen van een SVO-subsidie voor een goed samenwerkingsproject. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement