Vergroot uw kans op H2020 succes

Het Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie ITN-programma voor ‘Innovative Training Networks’ is een zeer interessant trainingsprogramma voor beginnende ambitieuze onderzoekers. Om hiervoor een kansrijke subsidieaanvraag in te dienen, moet u een groot aantal zaken op orde hebben. Een review van uw aanvraag door PNO kan uw kans op succes vergroten.

Zes aandachtspunten bij Marie Curie ITN-aanvraag

Het Marie Curie ITN-programma richt zich op het opzetten van trainingsnetwerken om jonge startende onderzoekers op te leiden. Zij kunnen tijdelijk bij een kennisinstelling of bedrijf in het buitenland gaan werken. Voor een kansrijke Marie Curie ITN-aanvraag is het van belang dat u de volgende zaken, vooral de eerste drie, op orde hebt:

  • betrokkenheid van meerdere disciplines
  • betrokkenheid van organisaties van verschillende sectoren (privaat/academisch)
  • iedere onderzoeker moet gedetacheerd zijn bij een organisatie uit een andere sector. Deze detacheringen moeten een logisch element van hun individuele onderzoek (PhD) zijn en moeten substantieel zijn
  • het onderzoek zelf moet van zeer hoge kwaliteit zijn en moet logisch worden onderverdeeld in deelonderzoeksprojecten (één per onderzoeker)
  • het trainingsprogramma moet goed uitgewerkt zijn
  • de deelnemende organisaties moeten experts zijn in hun vakgebied en voldoende ervaring en capaciteit hebben voor het toezicht op de onderzoekers.

Review ITN-aanvraag: waar letten we op?

Het Marie Curie ITN-programma is één van de meest competitieve onderdelen van Horizon 2020 met een slaagkans die ruim onder de 10% ligt. Het gaat er daarom om dat elk detail tot in de finesses is uitgewerkt. Een review kan wellicht net het verschil maken. Wanneer u ons inschakelt om uw ITN-aanvraag te reviewen, kijken we met de blik van een externe beoordelaar naar uw projectvoorstel. Een beoordeling van het zogenaamde ‘Deel B’ van een voorstel is gericht op de volledigheid van het voorstel, dat wil zeggen of het in overeenstemming is met de formele financieringsvereisten en -bepalingen. Tevens kijken we of het aansluit bij de prioriteiten van het ‘call topic’, naar de impact, sterke en zwakke punten van de argumenten die worden gebruikt om de doelstellingen en beweringen van het project te onderbouwen (wetenschappelijkheid, implementatie, impact), en naar de logische en efficiënte structuur van het voorstel. Met andere woorden: PNO beoordeelt naar beste kunnen de kwaliteit van uw voorstel.

Wat mag u van ons verwachten?

Bij de kritische beoordeling van uw voorstel mag u van ons het volgende verwachten:

  • een gedetailleerde en zeer kritische beoordeling van het volledige tekstvoorstel, die de formele evaluatiecriteria en informele prioriteiten dekt, voor zover deze bij PNO bekend zijn
  • duidelijke en beknopte opmerkingen en suggesties in het document om de structuur van het voorstel of de tekst te verbeteren om zo de meest overtuigende financieringsaanvraag voor het project te maken
  • het identificeren van tekortkomingen in het voorstel en concrete suggesties voor verbetering
  • suggesties voor aanpassingen indien het voorstel het maximale aantal toegestane pagina’s overschrijdt.

Meer weten?

Zoekt u ook ondersteuning voor het optimaliseren van uw Marie Curie ITN project? Aarzel dan niet en neem contact op met een van onze specialisten.