Wat zijn de verschillen tussen SDE+ en SDE++? Onze expert legt uit

In 2020 ging de SDE++ voor het eerst open, de opvolger van de populaire SDE+ regeling. Een belangrijk verschil tussen de regelingen is de verbreding van de SDE++, waardoor ook CO2 reducerende technieken in aanmerking komen. Bent u benieuwd naar alle verschillen tussen SDE+ en SDE++? Onze energie- en milieu expert legt het graag uit. 

Klassieke SDE+ subsidie versus nieuwe SDE++

De SDE-subsidie regeling is een belangrijk instrument voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. Om het effect van de regeling verder te vergroten werd al een tijd lang gesproken over  een ‘verbreding’ van de huidige SDE+ regeling. We spraken erover met SDE-expert Joep Raats, werkzaam als Senior Consultant Energie & Milieu bij EGEN, dochteronderneming van PNO Consultants.

SDE++ biedt meer kansen voor CO2 reducerende technieken

Het grootse verschil tussen de twee SDE’s is de verbreding van de regeling.

Joep Raats: “De SDE++ is opengesteld voor veel meer categorieën dan voorheen. De SDE+ was echt bedoeld voor de productie van hernieuwbare energie. SDE++ is meer gericht op reductie van CO2. Door die ‘verbreding’ komen nu ook categorieën in aanmerking die niet zozeer hernieuwbaar zijn, maar die wel veel CO2 reduceren. Denk aan CO2-reducerende technieken in de industrie, zoals elektrische boilers en warmtepompen, de inzet van restwarmte, en het afvangen en opslaan van CO2 (CCS).”

Daarnaast vraagt u bij de SDE++ een subsidiebedrag per ton vermeden CO2 aan. Dit in tegenstelling tot de SDE+, waar u een aanvraag per kWh of Gj een bedrag kon doen. Houd hier rekening mee in uw aanvraag en pas uw berekeningen daarop aan. EGEN helpt u graag bij het berekenen van uw CO2 uitstoot.

“PNO en EGEN krijgen het hele jaar door nieuwe projecten voorgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie vanuit de SDE++. De SDE++ is relatief complex. Dat zorgt voor veel vragen over de werking van de regeling, en over hoe een scorende aanvraag kan worden opgesteld en ingediend. Op basis van onze ervaring en kennis van de plannen kunnen we veel van de onzekerheid wegnemen.”

Goede ‘strategische timing’ van de subsidieaanvraag onmisbaar

Het verbreden van de SDE subsidie geeft meer technieken en projecten de kans om aanspraak te maken op deze regeling. Dit leidt tot hevige concurrentie en een regeling die jaarlijks overvraagd wordt, soms tot wel twee keer het beschikbare budget. Met een goede timing en volledige aanvraag maakt u het meeste kans om subsidie te ontvangen:

“De SDE++ werkt zo dat de projecten die met minder subsidie uit kunnen, eerder een aanvraag mogen indienen dan projecten met een hogere subsidiebehoefte. Binnen de SDE++ heeft een gemiddelde windmolen bijvoorbeeld minder subsidie nodig dan een zonne-installatie voor het besparen van evenveel CO2. Een windmolen kan dus eerder een aanvraag indienen dan een zonne-installatie. De SDE-regeling werkt zo dat het budget wordt vergeven op volgorde van binnenkomst. Zodra het budget op is, komen projecten niet meer in aanmerking voor subsidie. Projecten mogen een lager subsidiebedrag vragen om eerder in te kunnen dienen en alsnog in aanmerking te komen voor subsidie.”

“Het kan dus lonen om iets minder subsidie te vragen, om zo een veel grotere slaagkans te hebben om subsidie te krijgen. PNO en EGEN maken altijd een inschatting van de verwachte budgetvraag om een goede strategische timing te bepalen voor het indienen van een SDE-aanvraag. Dit zorgt voor een maximale slaagkans en maximale opbrengsten!”

SDE++ ‘hekjes’ in subsidiebudget

Nieuw vanaf 2023 zijn ‘hekjes’ in het budget. Technieken die binnen de hekjes vallen die RVO heeft bepaald, maken meer kans om subsidie te ontvangen. Dit ondanks dat ze een hogere subsidie-intensiteit hebben. Dit betreft drie domeinen:

  • Lage temperatuur warmte (zon-en aquathermie)
  • Hoge temperatuur warmte (ultradiepe geothermie en elektrische boilers)
  • Moleculen (groen gas en hernieuwbare brandstoffen)

Deze technieken zijn minder kosteneffectief op korte termijn. Op langere termijn ziet de overheid deze technieken echter als noodzakelijk voor de energietransitie. Als deze technieken meer worden toegepast, kunnen de kosten dalen. Voor deze domeinen zijn daarom aparte budgetten gereserveerd. Bij overschrijding van het budget verschuiven de aanvragen door naar het budget buiten de hekjes. Benieuwd of u in aanmerking komt voor het budget binnen de SDE++ hekjes? Wij kijken graag naar uw aanvraag.

Tips voor het aanvragen van een SDE++ subsidie

Een strategische timing en volledige aanvraag met aangeleverde stukken van u en externen bepalen mede het success van de aanvraag:

“Ondanks dat het aanvraagformulier er vrij eenvoudig uitziet, is de SDE++ een vrij complexe regeling. Om in aanmerking te komen moet een aanvraag op het juiste moment ingediend worden en helemaal volledig zijn. Anders wordt de aanvraag afgewezen, of valt die buiten het budget. Het is dan ook verstandig om tijdig te beginnen met het verzamelen van alle vereiste gegevens voor een subsidieaanvraag. Dat geldt met name ook voor de stukken die van een ander moeten komen (zoals vergunningen, de transportindicatie, toestemming locatie-eigenaar).”

Naast de diverse stukken die u van externen moet ontvangen, is een berekening van de verwachte CO2-reductie en projectkosten onmisbaar:

“Maak voor jezelf vooraf een goede berekening van hoeveel subsidie daadwerkelijk nodig is om het project rendabel te krijgen. Bepaal mede daarmee of je een aanvraag strategisch in kunt dienen op een moment waarop de slaagkans maximaal is. Mocht je er niet uit komen, schakel dan tijdig expertise in om je bij je aanvraag te laten ondersteunen.”

Bereid uw SDE++ aanvraag op tijd voor

“Ons belangrijkste advies: dien een aanvraag pas in op het moment dat het project concreet genoeg is. Dat betekent meestal dat de benodigde vergunningen en financiering er moeten zijn.”

Wij helpen u graag met het voorbereiden van uw SDE++ subsidieaanvraag. Wij kunnen u adviseren over uw opgestelde aanvraag of kijken vanaf het eerst moment mee. Ook houden wij het juiste moment van indiening in de gaten voor de beste kansen. Onze energie- en milieu experts staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar op 088-838 13 81 of via het onderstaande formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement