Vierde ronde Woningbouwimpuls start in 2022

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt 250 miljoen euro beschikbaar voor een vierde ronde van de Woningbouwimpuls in 2022. Goed nieuws voor gemeenten, want de derde ronde – die in september sloot –  zou eigenlijk de laatste zijn.

Achtergrond Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls heeft de laatste twee jaar flink geholpen bij het aanpakken van het woningtekort. Met behulp van de eerste toegekende 600 miljoen euro worden er 95.000 woningen gebouwd, waarvan ongeveer 65% betaalbaar woningen. Met de binnenkort beschikbare resultaten van de derde tranche is de verwachting dat gemeenten nog eens 40.000 woningen extra kunnen bouwen. De 250 miljoen euro van de vierde tranche zorgt naar verwachting ook voor 40.000 extra woningen.

Eerder projecten realiseren

De Woningbouwimpuls staat open voor alle gemeenten in Nederland. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls aan een project stelt gemeenten in staat publieke investeringen te doen die bouwen mogelijk maken. Denk aan ondersteuning bij het verplaatsen van bedrijven, het schoonmaken van vervuilde gronden of investeringen die zorgen voor bereikbare, leefbare en veilige wijken. Gemeenten geven in een recente evaluatie aan dat ze door de Woningimpuls projecten eerder realiseren en het aantal betaalbare woningen in projecten vergroten.

Wat is nieuw in de vierde tranche?

De huidige regeling richt zich vooral op het sneller bouwen van betaalbare woningen. In de vierde tranche komt de nadruk te liggen op meer woningen en in mindere mate op het sneller bouwen ervan. De minister onderzoekt de komende maanden welke aanpassingen nodig zijn om de regeling betaalbaar en efficiënt te houden. Daarbij spelen de volgende overwegingen een rol:

  • waarborgen van de toegankelijkheid van de regeling zodat ook kleinere gemeenten met kleinere projecten in aanmerking komen
  • aanvragen kunnen afwijzen wanneer gemeenten zich onvoldoende inspannen om hun woningbouwprogramma’s te laten aansluiten bij de vastgestelde en beoogde plancapaciteit.

Meer weten?

Heeft u als gemeente woningbouwplannen waarvoor u op zoek bent naar subsidie, zoals de Woningbouwimpuls? Onze subsidie-experts vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement