VN schetst route naar Water Smart Society

Op de VN Waterconferentie 2023 in New York is het visiedocument Water Smart Society gepresenteerd. PNO was een van de auteurs van het visiedocument, en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ‘Water Smart model’, dat de kern vormt van het visiedocument.

Fundamentele verandering in omgang met water noodzakelijk

De tijd dat water als een vanzelfsprekendheid kon worden beschouwd ligt ver achter ons. Het besef groeit dat slim en verantwoord waterbeheer cruciaal is voor behoud van leven, maar er moet nog veel gebeuren voordat we zover zijn. In het VN visiedocument Water Smart Society wordt aan de hand van een door PNO ontwikkeld model een route naar verantwoord waterbeheer geschetst, waarin innovaties een belangrijke rol moeten spelen. Daarnaast is duidelijk dat een fundamentele verandering in houding en aanpak noodzakelijk zijn om tot een ‘water-smart society’ te komen.

Vijf innovatieconcepten

De vele uitdagingen die er liggen op het terrein van verantwoord waterbeheer zijn onder te brengen in drie categorieën, namelijk het garanderen van toegang tot water, duurzaam beheer en gebruik van water en het weerbaar(der) maken van watersystemen tegen bijvoorbeeld droogte en overstromingen. De auteurs van het visiedocument zien innovatieve oplossingsmogelijkheden in verschillende richtingen die beleidsmakers, onderzoekers, technologie-ontwikkelaars en waterbeheerders in staat moeten stellen om in samenwerking met regio’s, steden en burgers toe te werken naar een veilige, duurzame en weerbare waterhuishouding. Deze oplossingen zijn ondergebracht in vijf categorieën:

 1. Circulair water, bedoeld om waterverlies te minimaliseren, de waarde in water op te vangen en benutten en waterzekerheid, duurzaamheid en veerkracht te bevorderen
 2. Meervoudig water waarin uiteenlopende waterbronnen als grond- en oppervlaktewater, regenwater, brak water, pekel, grijs en zwart water, gerecycled water in een waterzeker, veerkrachtig en duurzaam watersysteem zijn ondergebracht
 3. Digitaal water: het gebruik van digitale systemen, data en connectiviteit voor bijvoorbeeld het beheer en bewaking van het watersysteem
 4. Inclusief water: een watersysteem waarin de belangen van alle belanghebbenden in balans zijn
 5. Weerbaar water: een weerbaar en betrouwbaar watersysteem dat in staat is ernstige externe en interne schokken te weerstaan – zoals door klimaatverandering veroorzaakte overstromingen en droogtes – zonder de essentiële functies in gevaar te brengen.

U kunt het visiedocument downloaden

U kunt het document downloaden. Bent u zelf actief op het gebied van aan waterbeheer gerelateerde innovatie en wilt u graag eens verder van gedachten wisselen over dit onderwerp met een van onze specialisten, neem dan contact met ons op via 088-838 13 81 of door het sturen van een berichtje:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement