Voldoet uw bedrijf aan de energiebesparingsplicht?

Dit jaar zijn er nieuwe regels voor bedrijven op het gebied van energiebesparing, met verplichte investeringen, en een informatieplicht met een deadline die snel nadert, namelijk 1 juli aanstaande. Wat houdt de energiebesparingsplicht in?

Wat houdt de energiebesparingsplicht in?

De verplichtingen op het gebied van energiebesparing vloeien voort uit de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Voor veel bedrijven gaat het primair om de volgende twee verplichtingen:

  • de Energiebesparingsplicht. Dit komt erop neer dat bedrijven verplicht moeten investeren in bepaalde energiebesparende maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter, die per bedrijfstak zijn gedefinieerd
  • de Informatieplicht Energiebesparing. Bedrijven moeten vóór 1 juli 2019 melden welke verplichte energiemaatregelen ze al hebben getroffen, en welke investeringen ze later zullen doen. Ook moeten ze elke vier jaar rapport uitbrengen over de status van hun energieverbruik en besparingen.

Voor wie gelden deze verplichtingen?

De bovenstaande verplichtingen gelden voor ondernemingen die ’WM-inrichting’ zijn in de zin van de Wet Milieubeheer. Dat klinkt ingewikkeld, maar kort gezegd gaat het om bedrijven en instellingen die:

  • jaarlijks méér dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas gebruiken (of een equivalent daarvan) en
  • niet vallen onder een van de uitzonderingen van de Wet Milieubeheer.

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Doe de energiebesparingsscan

PNO is goed op de hoogte van de energiebesparingsplicht voor bedrijven in verschillende sectoren. Zo helpen wij bedrijven door het uitvoeren van een energiebesparingsscan. Deze scan geeft antwoord op vragen als:

  • wat zijn de energiebesparingsmaatregelen waarin mijn bedrijf verplicht moet investeren?
  • wat zijn daarbij de keuzemogelijkheden, opties en alternatieven?
  • wat zijn hiervoor de subsidiemogelijkheden? En hoelang zijn die nog van kracht?

Daarnaast verzorgen wij voor bedrijven ook de invoer, indiening en controle van de digitale melding waarmee zij voldoen aan de informatieplicht. Ook energie-intensieve bedrijven die ondersteuning wensen bij het nakomen van de verplichtingen van de MEE energie-audit of de MJA zijn wij graag van dienst!

Weten of u als bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht?

Verbruikt u op uw bedrijfslocatie meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar, en wilt u hulp van PNO bij de energiebesparingsverplichtingen, energiesubsidies en de informatieplicht van 1-7-2019? Vul dan dit formulier in. Een van onze adviseurs neemt dan snel contact met u op.