Voucherregeling Samen Tegen Voedselverspilling weer open

Bedrijven die innoveren ten behoeve van een circulaire voedselketen komen in aanmerking voor de Voucherregeling Samen Tegen Voedselverspilling. De regeling stimuleert bedrijven om voedselverspilling te voorkomen of reduceren en voedselreststromen optimaal te verwaarden.

Waarom samen optrekken tegen voedselverspilling?

In Nederland wordt een vierde van het voedsel jaarlijks verspild. Voedselverspilling in Europa is verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke
activiteit. Door minder voedsel te verspillen dragen we met elkaar bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en het produceren van voldoende goed voedsel voor een groeiende wereldbevolking.

Wie kunnen een voucher Samen Tegen Voedselverspilling aanvragen?

De Voucherregeling Samen Tegen Voedselverspilling heeft een brede doelgroep. De regeling staat open voor bedrijven uit de gehele voedselketen: multinationals, mkb’s, sociale ondernemingen en startups. Het bedrijf dat de voucher aanvraagt, is stakeholder van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling of wordt aangedragen door één van haar partners, te weten: Rabobank, Wageningen University & Research (WUR), de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Ministerie van LNV, Gemeente Meierijstad, Provincie Noord-Brabant, Alliantie Verduurzaming Voedsel, MVO Nederland, RVO.nl of Food Tech Brainport.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Onder meer de volgende activiteiten komen voor een voucher in aanmerking:

 • laten uitvoeren van advies- en onderzoeksprojecten
 • inzetten van consultancybureaus en solution providers
 • verrichten van quick scans
 • uitvoeren van producttesten
 • investeren in pilots
 • inhuren van engineering-capaciteit
 • advies inwinnen bij de WUR of een andere publieke kennisinstelling, bijvoorbeeld via een haalbaarheidsonderzoek of workshop.

Bedragen en kosten

De voucher vergoedt maximaal de helft van de kosten van het project. Het bedrijf draagt de andere helft zelf bij, waarbij ten minste 50% in cash. De waarde van de voucher bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 17.500 euro (inclusief btw). Wanneer de voucher onderdeel is van een grotere (financiële) aanvraag, kent de stichting maximaal een bedrag van 10.000 euro (inclusief btw) toe. Er is een maximum budget beschikbaar per jaar. Het is niet bekend hoe groot het budget is voor 2022.

Aanvragen en beoordelingscriteria

Bedrijven kunnen doorlopend een aanvraag indienen bij Wageningen Food & Biobased Research totdat het budget op is. Dus dien snel in, want op is op! Bij de beoordeling van de aanvragen geldt een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  • Alleen bedrijven kunnen de voucher aanvragen.
  • De aanvraag is innovatief van aard.
  • Het belangrijkste doel van de innovatie is het voorkomen van voedselverspilling en/of het optimaal verwaarden van voedselreststromen
  • Wat is de potentiële impact die het project kan realiseren?

De subsidieverstrekker streeft ernaar om binnen twee maanden na indiening van de aanvraag uitsluitsel te geven over toekenning van de voucher.

Voucher Samen Tegen Voedselverspilling aanvragen?

Bent u een bedrijf en heeft u een innovatief idee of projectplan dat voedselverspilling tegengaat? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Voucherregeling Samen Tegen Voedselverspilling. Neem contact op met de experts van PNO. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement