Vraag nu subsidie aan voor taalopleiding van medewerkers

Laat u als werkgever uw medewerkers taalcursussen volgen? Dan kunt u daar vanaf 1 januari 2024 weer subsidie voor krijgen via de subsidieregeling ‘Tel mee met taal’. Per deelnemer kunt u maximaal 1.500 euro per opleidingstraject aanvragen. U kunt maximaal 125.000 euro subsidie krijgen. Tussen 1 januari en 29 februari 2024 kunt u een aanvraag indienen.

Subsidie ter bestrijding van laaggeletterdheid

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat de overheid taalcursussen voor het laatst subsidieerde op nationaal niveau. Nu kunnen werkgevers die laaggeletterde werknemers in dienst nemen of hebben weer gesubsidieerd gebruikmaken van taalcursussen. Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan.

Voorwaarden voor scholingssubsidie

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De werknemer heeft aantoonbaar een taalreferentieniveau van 2F of lager (startkwalificatie vmbo- of mbo-niveau 1, 2 en 3).
  • De taalcursus start in 2024.
  • Uw werknemer doet een gevalideerde toets om het taalniveau te bepalen.
  • U dient uw subsidieaanvraag voor 2024 in tussen 1 januari 2024 en 29 februari 2024.
  • U stelt een activiteitenplan op met heldere doelstellingen contacturen en kosten per deelnemer (volgens eisen uit de Kaderregeling).
  • Per deelnemer vult u bij de start en einde van het opleidingstraject een formulier ‘effectmeting taalscholing werknemers’ in.

Hoe maakt u hier gebruik van?

Heeft u werknemers die u wilt helpen om taalvaardiger te worden? En wilt u dat in 2024 doen via een opleidingstraject? Neem dan contact op met uw consultant of met PNO Consultants! Wij kunnen samen met u bekijken of een aanvraag voor uw organisatie interessant is.