Vraagt u volgende week Interreg NWE aan?

Op dit moment leggen veel organisaties de laatste hand aan hun Interreg NWE fase 1 aanvraag. Deze moet volgende week op 17 november zijn ingediend. PNO biedt aan deze aanvraag aan te scherpen tot een excellente aanvraag. Daarmee wordt de slaagkans aanzienlijk vergroot.

Projectleiders onderschatten belang van laatste fase in aanvraagtraject

Er is in deze laatste week nog veel mogelijk om een aanvraag ‘op te tillen’ naar excellent niveau. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om met een sterke cijfermatige onderbouwing aan te geven hoe het project bijdraagt aan de Interreg NWE doelstellingen. Ook het indienen van het voorstel via de portal kost meer tijd dan bij, bijvoorbeeld, H2020 aanvragen. Uit onze ervaring blijkt dat projectleiders dit vaak onderschatten en daardoor de kans lopen dat het project niet door de eerste fase komt. PNO biedt ondersteuning bij het aanscherpen van de aanvraag en administratieve hulp bij het invoeren van de benodigde informatie in de portal.

Verbeteren van innovatie en concurrentievermogen ondernemingen in Noordwest Europa (NWE)

Interreg NWE stimuleert internationale projecten, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van burgers, het vergroten van samenwerking tussen innovatie-stakeholders en het verkleinen van de verschillen binnen regio’s. Het thema Innovatie richt zich op verbeteren van innovatie en concurrentievermogen van ondernemingen in Noordwest Europa. Hierbij gaat het ook om sociale innovatie, inclusief innovatieve oplossingen voor maatschappelijke behoeften en problemen.

Life Sciences & Health projecten voor Interreg NWE

PNO heeft veel relevante expertise in huis en is zeer succesvol in het aanvragen Interreg NWE projecten. Zo heeft het team Life Sciences and Health de afgelopen periode aanvragen begeleid voor virtual reality voor revalidatie, het ziekenhuis van de toekomst, hightech biochip voor medische toepassingen, monitoring van opslag van groente en fruit via een interactief opslagsysteem en valorisatie van kosteneffectieve 3D slimme botimplantaten, vervaardigd door elektrospinning.