Wat is WBSO? De WBSO subsidie uitgelegd

 

WBSO is de afkorting van Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. S&O is afgeleid van de Engelstalige term R&D. Ondernemers kunnen deze aanvraag indienen bij de RVO.

WBSO in een notendop

Met de WBSO stimuleert de overheid ondernemers om te innoveren. Alle Nederlandse ondernemingen die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren, mogen deze subsidie aanvragen. Het is een fiscale stimuleringsmaatregel waardoor ondernemers minder loonbelasting betalen. Ze krijgen dus niet ‘gewoon’ geld zoals bij subsidies, maar een korting op de te betalen loonbelasting. Ondernemers die met goed gevolg een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) krijgen een S&O-verklaring. De RVO is de overheidsdienst die de WBSO-aanvragen beoordeelt. Het bedrag op de S&O-verklaring – een afgeleide van de loonsom én de S&O-kosten en uitgaven – mogen ondernemers in mindering brengen op de loonbelasting of, indien van toepassing, de inkomstenbelasting.

Welke innovaties komen in aanmerking?

Niet alle ontwikkelingsactiviteiten komen voor WBSO-subsidie in aanmerking. RVO stelt in hoofdlijn de volgende eisen aan de activiteiten:

  • Het moet technisch nieuw zijn.
  • Ze moeten een projectmatige aanpak hebben (‘systematisch georganiseerd’).
  • Het moet plaatsvinden binnen de lidstaten van de Europese Unie.

WBSO ondersteunt twee soorten projecten

Er zijn twee soorten projecten waarvoor ondernemers, zelfstandigen en natuurlijk ook starters een WBSO-aanvraag kunnen indienen:

  1. de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;
  2. het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (waarvan het resultaat leidt tot nieuwe kennis).

Voorbeeld bij 1
Een fietsfabrikant produceert alleen maar standaard metalen fietsen. Om zich te onderscheiden op de markt wil deze fietsfabrikant een houten fiets ontwikkelen met een alternatieve aandrijving. Het maken van een fiets met een houten frame en ook het ontwikkelen en bevestigingen van een andere aandrijving dan een kettingaandrijving levert de fietsfabrikant de nodige technische knelpunten op. Het is namelijk voor het eerst dat hij met hout werkt in plaats van metaal en ook de alternatieve aandrijving is nieuw voor de fietsfabrikant. Voor het oplossen van de technische knelpunten kan de fietsfabrikant ondersteuning krijgen van de WBSO.

Voorbeeld bij 2
Een tomatenkweker signaleert problemen rondom de beschikbaarheid, kwaliteit en consistentie van tomaten. De kweker weet uit ervaring dat de wijze van belichten effect heeft op de kwaliteit en consistentie van het eindproduct. Hij wil daarom nieuwe, technisch-wetenschappelijke kennis op dit vlak op doen, waarmee hij dit verschijnsel kan verklaren. Om de invloed van belichting op diverse factoren te onderzoeken past hij naast conventioneel kunstlicht ook LED-verlichting toe als aanvulling op het zonlicht. Ook onderzoekt hij wat het effect is van andere jaargetijden op de kwaliteit van het eindproduct. Voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek kan de tomatenkweker ondersteuning krijgen van de WBSO.

Gratis adviesuur WBSO

Samenwerken met PNO voor uw WBSO in 2020? In ons gratis adviesuur vertellen wij u of en hoe u optimaal kunt profiteren.