Werkt u mee aan innovaties voor de noordelijke provincies?

Noord-Nederland heeft sinds deze maand een aantal gloednieuwe subsidieregelingen. Ze zijn onderdeel van OP-Noord, het EFRO-programma voor de noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe). Dit programma biedt mooie subsidies voor samenwerkingen rondom kennisoverdracht, proeftuinfaciliteiten, prototype-testing en arbeidsmarktprojecten.

Subsidie mogelijk voor diverse projecten

De nieuwe subsidies kunnen worden aangevraagd voor vier soorten projecten:

  • Kennisontwikkeling. Deze subsidie is voor samenwerkingsprojecten die zich richten op kennisoverdracht aan het mkb. Dit is vooral interessant voor bestaande netwerkorganisaties die hun dienstenaanbod willen verruimen. Ook is er subsidie voor de ontwikkeling van specifieke kennis. Daarbij kan het gaan om onderzoek, maar ook om andere verbeteringen die betrekking hebben op het faciliteren van kennisoverdracht aan het mkb.
  • Valorisatie. Hierbij gaat het om projecten die ervoor zorgen dat een kansrijke, nieuw ontwikkelde innovatie eerder op de markt kan worden gebracht. Die innovatie kan een nieuw product zijn, maar ook een technologie, dienst of concept. De subsidie is bestemd voor de laatste fasen van de productontwikkeling. Dus vooral het testen van het prototype of het demonstreren ervan in een testomgeving of bij een proefgebruiker.
  • Proeftuinen. Een proeftuin is een omgeving waar innovatieve mkb’s hun innovaties kunnen testen, voor die op de markt worden gelanceerd. Denk aan een proefopstelling of aan gemeenschappelijke faciliteiten. De subsidie kan worden aangevraagd voor het opstarten van een nieuwe proeftuin. Bestaande proeftuinen kunnen subsidie aanvragen bij uitbreiding of bij samenwerking met andere proeftuinen.
  • Human Capital. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingen die specifiek zijn gericht op een betere match tussen vraag naar en aanbod van hoger opgeleid personeel (hbo en wo). De samenwerking moet bestaan uit publieke en private partijen, en minimaal één instelling voor hoger onderwijs moet eraan meedoen. De subsidie is alleen voor structurele samenwerkingen (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe methodes/instrumenten).

Hoeveel subsidie?

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald. De regeling noemt geen maximum subsidies, maar meestal bestaat de subsidie uit een bijdrage tot zo’n 30 à 45% van de goedgekeurde projectkosten.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Een project moet in ieder geval voldoen aan de volgende punten:

  • forse impact op de regionale economie van Noord-Nederland;
  • sterke samenwerking tussen de betrokken projectpartners;
  • minstens 350.000 à 500.000 euro aan projectkosten (maximaal 3 jaar);
  • innovatief (zowel organisatorisch als technisch-inhoudelijk).

Belangstelling?

Werkt u mee aan innovaties voor Noord-Nederland? PNO vertelt u graag meer over de bovenstaande subsidieregelingen. Of over het verbeteren van uw kansen bij een aanvraag: want het kan een pré zijn als uw project bijvoorbeeld leidt tot CO2-reductie, als het relevant is voor een grotere groep mkb’s, of bestaat uit een ‘cross-over’ (een verbinding tussen meerdere bedrijfssectoren). Het aanvragen van deze subsidies kan tot uiterlijk 30 november 2018. Maar let op: dit kan zolang het budget reikt (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’).