Belastingdienst waarschijnlijk toch te ruim Whk-premie geïnd

De Hoge Raad lijkt de belastingdienst in het ongelijk te stellen in de zaak rond de Whk-premie. De belastingdienst zou een te ruime terugvordering van premies ziektewet en AOW over de jaren 2012 en 2013 hebben toegepast.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetter

De in 2013 van kracht geworden wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) heeft tot doel ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. Deze groep vormt een ‘probleem’ omdat zij gemiddeld langer verzuim vertoont. De wet voorziet in meer prikkels voor Ziektewet-gerechtigden, werkgevers en uitvoerders om het ziekteverzuim terug te dringen.

Ook volgens Advocaat-Generaal te ruim geïnterpreteerd

Bij de vaststelling van de premies voor ziektewet en AOW voor onder meer 2013 heeft de belastingdienst in 2014 deze Wet BeZaVa met terugwerkende kracht toegepast. Te ruim, volgens het Gerechtshof Amsterdam, waardoor werkgevers op ongeoorloofde wijze werden benadeeld. Maar tegen die uitspraak ging de belastingdienst in cassatie bij de Hoge Raad. Nu de Advocaat-Generaal, het belangrijkste adviesorgaan van de Hoge Raad, de aangevoerde argumenten van de belastingdienst heeft afgewezen, lijkt het er sterk op dat ook de Hoge Raad de belastingdienst in het ongelijk gaat stellen. Benadeelde werkgevers zullen hierdoor vrijwel zeker alsnog in het gelijk worden gesteld.

Definitieve uitspraak

Het is nog even afwachten voor werkgevers op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad. Vanzelfsprekend houden wij u over deze zaak op de hoogte.