2009: CRISIS LEIDT TOT BUDGETVERHOGING

‘TIJDENS CRISIS IS INNOVATIE VAAK DE SLEUTEL TOT HET VERSTERKEN VAN DE ECONOMIE’

De Nederlandse economie steunt in belangrijke mate op innovatieve ondernemers. Dit geldt ook – of misschien nog wel sterker – in tijden van crisis. Volgens WBSO Consultant Rob Olthuis is het dan ook goed dat de WBSO ook tijdens de economische crisis in 2009 en 2010 en de coronacrisis in 2020 de nodige financiële ondersteuning bood. 

 ‘Het risico dat is crisistijd innovatie naar de achtergrond verdwijnt is altijd aanwezig. Terwijl juist innovatie een sleutel kan zijn tot herstel van de economie en kan bijdragen aan de oplossing van een crisis.’

‘Tijdens een financiële crisis kan een overheid verschillende dingen doen. Optie 1 is niks doen, maar dat is bijna nooit een goed oplossing. Optie 2 is korten op subsidiebudgetten, om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar de subsidie kan ook worden ingezet om juist in crisistijd innovatie extra te stimuleren.’

‘Gelukkig koos de Nederlandse overheid ervoor tijdens de financiële crisis in 2009 en 2010 de WBSO-percentages tijdelijk te verhogen. Veel van onze klanten zijn dan ook door blijven innoveren.’

‘Door te innoveren worden er onder andere extra banen gecreëerd. Dit is altijd goed voor een economie, maar zeker in tijden van crisis.’

Lees het verhaal van Pan Oston