2007: INNOVATIEBOX KOMT ERBIJ

‘EEN GOEDE WBSO-AANVRAAG OPENT DE DEUR NAAR DE INNOVATIEBOX’

De start van de WBSO was een goede eerste stap om bedrijven te stimuleren meer R&D uit te voeren. Om hen nog meer voordeel te laten halen uit hun innovaties is in 2007 de octrooibox (later de innovatiebox) geïntroduceerd. Alle vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen kunnen hiervan gebruik maken, aldus Peter van de Belt, Teammanager Tax.

‘Ondernemingen die gebruik maken van de WBSO én winst maken kunnen hun financiële voordeel verder vergroten door middel van de innovatiebox. Deze regeling vormt een extra prikkel om innovaties te ontwikkelen die zowel technisch als commercieel succesvol zijn. Zo worden juist economisch relevante innovaties gestimuleerd.’

‘Bij de innovatiebox betalen ondernemers over de winst die voortkomt uit innovatie het lage vennootschapsbelastingtarief van 9%. Dat is een belastingvoordeel van ongeveer 65%!’

‘De innovatiebox is goed voor het innovatieklimaat, want het zorgt voor innovaties met economische betekenis. Het stimuleert bedrijvigheid rondom innovaties wat veel werkgelegenheid oplevert.’

‘Een goede WBSO-aanvraag zorgt in de eerste plaats natuurlijk voor een aantrekkelijk loonbelastingvoordeel. Maar het opent ook de deur naar de innovatiebox. Het is daarom goed om de WBSO en de innovatiebox optimaal op elkaar af te stemmen. Een adviseur met zowel innovatiekennis als fiscale kennis kan hierover goed adviseren.’

Maak kennis met jachtenbouwer Linssen Yachts