2012: OOK KOSTEN EN UITGAVEN

‘WAT IN 2012 BEGON ALS RESEARCH & DEVELOPMENT AFTREK (RDA) WERD IN 2016 TOEGEVOEGD AAN DE WBSO. VEEL GEMAKKELIJKER’

Volgens WBSO Consultant Eduard de Jong geeft de WBSO van oudsher een korting op de loonheffing op basis van de gewerkte uren aan goedgekeurde WBSO-projecten. Gericht op uren dus. Er was in de regeling geen ruimte voor niet-loonkosten, zoals grondstoffen voor testen, externe testkosten en de aanschaf van apparatuur.

‘Om deze reden werd in 2012 de Research en Development Aftrek (RDA) in het leven geroepen. Hoewel procesmatig gekoppeld aan de WBSO werd de RDA verrekend via de vennootschapsbelasting. Dit veranderde, toen in 2016 kosten en uitgaven onderdeel werden van de WBSO. Hierdoor werden niet-loonkosten ook verrekend via de loonaangiftes en kunnen bedrijven sneller profiteren van het financiële voordeel.’

‘Een deel van mijn klanten maakt gebruik van de optie om werkelijke kosten en uitgaven op te voeren in de WBSO-aanvraag. Ik ga over deze keuze wel altijd in gesprek met mijn klanten. Samen maken we dan de keuze die praktisch uitvoerbaar is en voldoende oplevert. Hierbij is de inrichting van de administratie belangrijk.’

‘Alle betrokkenen binnen het bedrijf moeten op de hoogte zijn van de regels rond kosten en uitgaven. Zoals dat kosten aan een specifiek WBSO-project worden gelinkt, dat de datum ingebruikname moet worden ingevoerd, dat je weet wat je hebt aangevraagd, enz. Dit vereist oplettendheid, expertise en samenwerking.’

‘Voor mijn gevoel worden kosten en uitgaven kritischer beoordeeld dan uren. Daarnaast kan de beoordeling van de gehele WBSO-aanvraag langer duren, wat voor sommige klanten een nadeel kan zijn.’

Maak kennis met hardware ontwikkelaar Delft Circuits