1994: START VAN DE WBSO

‘IN DE BEGINTIJD TYPTEN WE ALLE AANVRAGEN UIT OP PAPIER’

Bas Schokker, senior consultant bij PNO, heeft de WBSO zo ongeveer vanaf het begin meegemaakt. Door de jaren heen heeft Bas meer dan 2.000 WBSO-aanvragen verzorgd voor talloze bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren. Hij heeft veel andere subsidies zien komen en gaan, maar de WBSO is altijd een constante gebleven. ‘Dat is voor onze cliënten altijd een geruststellende zekerheid geweest: dat er continuïteit is voor hun innovaties en innovatieplannen.’

‘WBSO is de smeerolie voor innovatie. Onze advertentie in ‘94, in de Staatscourant direct onder de aankondiging van de WBSO, daar waren we geweldig trots op. Dat de innovatie nieuw moest zijn voor de onderneming in plaats van door de markt, om voor WBSO te kwalificeren, dat was echt een revolutie.’

‘In de begintijd typten we alle aanvragen uit op papier, die we vervolgens met twee auto’s, onafhankelijk van elkaar naar Senter in Zwolle brachten. Senter was destijds het uitvoeringsorgaan namens het ministerie van Economische Zaken. Daarna werden het floppydisks en gelukkig kunnen we tegenwoordig via ons eigen aanvraagsysteem rechtstreeks communiceren met het huidige uitvoeringsorgaan RVO. Een stuk sneller, en minder kans op fouten. Onze samenwerking met RVO en diens voorgangers is altijd intensief en goed geweest. Onder andere onze huidige WBSO-manager is zelfs van RVO afkomstig!’

‘De WBSO heeft zonder twijfel een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nederlandse innovatie-economie. Dit komt vooral omdat de regeling zich niet op de innovatie als eindproduct richt, maar op de innovatie-activiteiten. Het is daarmee een erg laagdrempelige regeling.’

Maak kennis met het eerste bedrijf dat in 1994 WBSO ontving