Financiële ondersteuning voor innovatieprojecten in bedrijven

U heeft een innovatief idee dat uw onderneming kan versterken, maar u moet nog heel wat stappen zetten om uw vernieuwend idee om te zetten in een succesvolle business? Moet u eerst nog onderzoek uitvoeren om bepaalde risico’s en fundamentele problemen te overwinnen? Of staat u al verder in het ontwikkelingstraject van uw innovatief idee, maar moet u eerst nog enkele cruciale technische vraagstukken onderzoeken? Of kan u niet overgaan tot commercialisatie zonder een prototype te bouwen of een pilotfase te doorlopen?

Het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteunt Vlaamse ondernemingen bij het verwezenlijken van innovaties die een sleutelrol spelen in de realisatie van een businesscase die het bedrijf potentieel versterkt.

Het VLAIO onderscheidt hierbij twee type innovatieprojecten:

  • Onderzoeksproject: waarbij de focus gericht is op het opbouwen van nieuwe, in uw domein grensverleggende kennis. Die cruciaal is om op termijn uw innovatief concept te concretiseren tot nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten (of een combinatie daarvan).
  • Ontwikkelingsproject: omvat de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept, op een relatief korte termijn.

De resultaten van het onderzoek en de ontwikkeling moeten een duidelijk competitief voordeel opleveren voor uw onderneming. En een positieve economische impact hebben op Vlaanderen. Dit op vlak van tewerkstelling, investeringen en verankering van de onderneming in het Vlaamse Gewest. Er bestaat geen voorkeur voor specifieke sectoren, toepassingsdomeinen of kennisgebieden.

Hoeveel steun kan ik voor mijn innovatieproject ontvangen?

Het VLAIO subsidieert een percentage van het projectbudget dat voornamelijk bestaat uit personeels- en andere kosten gerelateerd aan de kennisopbouw noodzakelijk binnen een innovatietraject. Onderzoeksprojecten worden gesteund aan 25-60% van de projectbegroting. Waarbij de gevraagde steun minimum € 100.000 en maximaal € 3.000.000 bedraagt, over een periode van (maximum) 3 jaren. Ontwikkelingsprojecten worden gesteund aan 25% tot 50 % van de projectbegroting. Waarbij de gevraagde steun minimum € 25.000 en maximaal € 3.000.000 bedraagt, met een (maximum) projectduur van 2 jaren. Het exacte steunpercentage is afhankelijk van de grootte van de aanvragende onderneming. En of er binnen het voorgestelde project sprake is van een relevante en substantiële samenwerking.

Impact van corona op ingediende subsidieaanvragen voor R&D projecten

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) rapporteerde begin mei 2020 dat er tussen 16 maart en 27 april 2020 bijna dubbel zo veel aanvragen (84) voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten ingediend werden vergeleken met diezelfde periode in 2019 (49)! Het is daarom overduidelijk dat Vlaamse ondernemingen ondanks de moeilijke omstandigheden actief investeren in R&D.

Maximaliseer uw kans op succes

Met meer dan 30 jaar ervaring in het vak staat PNO u bij! Bij alle onderdelen en fasen van uw subsidiedossier voor R&D projecten, van A tot Z. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.