O&O Bedrijfsprojecten Vlaio

Ondernemingen in het Vlaams Gewest kunnen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen bij het uitvoeren van een onderzoeks- (50%) of ontwikkelingsproject (25%) op de aanvaarde kosten, met een maximum steun van 3 miljoen euro. Dit basispercentage kan nog worden verhoogd met 10-20% (afhankelijk van de grootte van de onderneming). Een extra verhoging van het steunpercentage met 10% is mogelijk bij een relevante en substantiële samenwerking tussen bedrijven. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

O&O Bedrijfsprojecten Vlaio

O&O bedrijfsprojecten: criteria

Alle ondernemingen, zowel  kmo’s als grote ondernemingen, met activiteiten in het Vlaams Gewest die een innovatie wensen door te voeren en die daartoe kennis wensen te verwerven door het uitvoeren van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject kunnen financieel worden ondersteund.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen hanteert bij de selectie volgende twee basiscriteria:

  • de kwaliteit
  • de potentiële economische en eventueel maatschappelijke impact

Onderzoek en/of ontwikkeling

Er bestaan twee subsidies om O&O te ondersteunen:

  • Ontwikkelingsprojecten: deze zijn bedoeld voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die uw onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.
  • Onderzoeksprojecten: deze zijn bedoeld voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.

Wilt u meer weten over deze subsidies of heeft u er vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.