Nieuwe oproep ERA-MIN3: innovatie rond grondstoffen en circulaire economie

ERA-MIN3 is een internationaal netwerk van publieke onderzoek- en innovatiesubsidie agentschappen uit lidstaten (en/of regio’s) van de Europese Unie (EU) en uit niet-EU landen. Het netwerk richt zich op de coördinatie en ondersteuning van onderzoek naar minerale grondstoffen en innovatie in de circulaire economie. De huidige oproep staat open voor ambitieuze, transnationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten rond duurzame voorziening van primaire en secundaire hulpbronnen (i.e. bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen). Projectideeën die kunnen leiden tot het vervangen van kritieke grondstoffen in de context van circulaire economie kunnen ook in aanmerking komen voor steun. De oproep sluit op 1 april 2021.

Voor wie

Vlaamse bedrijven (kmo’s en grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een ambitieus en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen deelnemen aan deze oproep. Projectvoorstellen ingediend door Vlaamse bedrijven moeten kaderen binnen topic 1 t.e.m. 4:

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Circular Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products

Projecten die zich richten op onderzoek naar en ontwikkeling van energie en landbouw gerelateerde grondstoffen komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Subsidie

VLAIO voorziet maximum € 500 000 steun per project (Vlaamse projectdeel). Dezelfde steunpercentage als voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden gehanteerd. Het project budget van de Vlaamse industriële partner bestaat uit loonkosten, kosten gelinkt aan onderaannemers en/of onderzoekspartners, grote project-gerelateerde kosten, etc.

Deadline

Projectleiders dienen de aanvraag (pre-proposal) online in bij ERA-MIN3 voor 1 april 2021 (17h CET). Vlaamse deelnemers dienen daarnaast ook het Vlaamse projectdeel in bij VLAIO als onderzoeks- of ontwikkelingsproject, tegen 1 april 2021.

Hulp nodig bij uw aanvraag? PNO Innovation helpt u graag verder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.