Nieuwe steunmaatregel voor hoge energiekosten

De Vlaamse Regering besliste in oktober om ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de oorlog in Oekraïne financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement. Het aanvragen van deze steun kan tot 16 januari 2023 via de website van VLAIO.

Concreet komen ondernemingen met een operationeel verlies in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022 in aanmerking voor steun. Het moet gaan over meer dan een verdubbeling van de kosten voor elektriciteit en gas in het vierde kwartaal van 2022 (ten opzichte van 2021). Enkel het gedeelte (meerkost) boven de verdubbeling van de energiekosten komt voor steun in aanmerking. Er gelden wel zeer strikte voorwaarden om in aanmerking te komen.

Steunbedrag

Er onderscheiden zich 3 steuncategorieën:

  • Categorie a: 25% op de meerkost van het vierde kwartaal van 2022, beperkt tot 80% van het operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 500.000.
  • Categorie b voor energie-intensieve ondernemingen: 30% op de meerkost van het vierde kwartaal van 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 4.000.000.
  • Categorie c voor energie-intensieve ondernemingen actief in energiegevoelige sectoren: 35% op de meerkost van het vierde kwartaal van 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 7.500.000.

Deze steunplafonds gelden op ondernemings- en groepsniveau. Voor bedrijfstakken is de maximale steun beperkt tot 75% van de steunplafonds op ondernemings- en groepsniveau.

Specifieke voorwaarden

Elke gezonde onderneming met minstens € 7.500 (excl. btw) aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021 en met een operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2022 komt in aanmerking. Enkel ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2022 meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en/of elektriciteit noteerden (ten opzichte van 2021), komen in aanmerking voor steun.

Ook energie-intensieve ondernemingen onder steuncategorie b en c die in het vierde kwartaal van 2022 op ondernemingsniveau geen operationeel verlies kenden, maar wel een daling van minstens 40% van hun EBITDA (t.o.v. één vierde van 2021), kunnen voor hun Vlaamse bedrijfstakken die een operationeel verlies leden in het vierde kwartaal van 2022 deze steun aanvragen.

Energie-intensieve ondernemingen zullen moeten aantonen dat de in aanmerking komende meerkosten voor gas en/of  elektriciteit meer dan 50% bedragen van hun operationeel verlies in het vierde kwartaal van 2022 om in aanmerking te komen voor steuncategorie b of c.

Steun is alleen mogelijk onder volgende strikte voorwaarden:

  • De onderneming blijft gedurende 5 jaar actief in de Vlaamse vestiging(en) waarvan de energiekosten werden gesubsidieerd.
  • De onderneming keert in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 geen dividend uit.
  • Een ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van meer dan 10 personen zet niet meer dan 35% van het personeel tijdens het vierde kwartaal 2022 op tijdelijke werkloosheid omwille van de verhoogde energiekosten.
  • Een onderneming die tot het toepassingsgebied van een energiebeleidsovereenkomst (EBO) behoort, tekent hierop in en leeft de voorwaarden na.

Daarnaast zijn enkele cumulbepalingen opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering. Zo is de energiesteun niet cumuleerbaar met strategische transformatiesteun (STS) aangevraagd in 2023 of subsidies als tegemoetkoming voor de sterk verhoogde energiekosten door een ander Vlaams agentschap of overheidsinstelling. De energiesteun is beperkt cumuleerbaar met steun in het kader van de kmo-groeisubsidie.

Budget

De Vlaamse Regering voorziet een budgettaire enveloppe van € 125 miljoen voor deze steunperiode. In geval van overschrijding wordt het beschikbare budget pro rata uitbetaald aan de begunstigde ondernemingen na toepassing van de steunpercentages en steunplafonds. De Vlaamse overheid zal begin 2023 beslissen over het voortzetten van de steun in volgende kwartalen.