Strategische Transformatie Steun

Steun voor belangrijke investeringen (en de daaraan gekoppelde opleidingen) is in Vlaanderen sinds oktober 2013 ondergebracht onder de subsidiemaatregel Strategische Transformatie Steun (STS). Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Strategisch transformatie steun

Wie komt in aanmerking?

Het transformatieproject zou in belangrijke mate moeten bijdragen tot de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen, waarbij het kan gaan om:

  • investeringen in strategische clusters en leadplants in Vlaanderen
  • het ondersteunen van de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s in Vlaanderen
  • het ondersteunen van transformerende investeringen die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen

Als transformatieproject wordt beschouwd:

  • een gepland veranderingsproces in een onderneming of in een groep van samenwerkende ondernemingen, dat betrekking heeft op de implementatie van de strategie in de processen en de organisatie van de onderneming of ondernemingen wat betreft innovatie, internationalisering en verduurzaming
  • een transformatieproject werkt in op de bedrijfspraktijken zoals de implementatie en de vermarkting van innovaties, de invoering van nieuwe businessmodellen, de samenwerking met andere bedrijven of kennisinstellingen, het bewerken van nieuwe internationale markten met groeipotentieel, het efficiënter werken met materialen en energie en met een meer optimale benutting van menselijk potentieel
  • het transformatieproject draagt bij tot een duurzame versterking van het economische weefsel in Vlaanderen en leidt tot een versterking van de diverse waardeketens of clusters en zorgt voor een duurzame werkgelegenheid

De steun kan oplopen tot 500.000 EUR per onderneming en voor projecten met een uitzonderlijk strategisch belang voor Vlaanderen zelfs hoger! Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze experts.