Investeringen

De Vlaamse regering stimuleert investeringen die de bovenlokale sportinfrastructuur moderniseren.
U kunt een eenmalige investeringsaftrek verkrijgen wanneer u een investering uitvoert bij oprichting of uitbreiding van uw activiteiten.
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.
Met de Ecologiepremie+ krijgt u subsidie voor onder meer investeringen in milieu- en energiebesparende technologieën.
Doet u groene investeringen in 'strategische' spitstechnologie in het Vlaamse Gewest? Dan komt u wellicht in aanmerking voor STRES.
Steun voor belangrijke investeringen is in Vlaanderen ondergebracht onder de subsidiemaatregel Strategische Transformatie Steun (STS) en kan oplopen tot 1 mio EUR per onderneming.
Dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteunt projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie.