Strategische Ecologiesteun

 

Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in ‘strategische’ spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie bekomen van Agentschap Innoveren & Ondernemen. De minimum investering bedraagt 3 miljoen euro. Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten. Meer weten over Strategische Ecologiesteun (STRES)? Neem gerust contact op met een van onze experts.

strategische ecologiesteun

Wat is Strategische Ecologiesteun?

Deze steunregeling (STRES) is een aanvulling op de Ecologiepremie+. Terwijl bij deze laatste een onderneming een keuze moet maken uit gestandaardiseerde technologieën (limitatieve technologieënlijst), komt STRES tegemoet aan specifieke en grotere investeringsprojecten.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Enkel strategische ecologie-investeringen van een individueel of gemeenschappelijk project, met een minimum aanvaardbaar investeringsbedrag van €3 miljoen komen in aanmerking.

De ecologie-investeringen worden door VITO getoetst aan de basisvoorwaarden zoals gesteld in de Europese milieukaderregeling en zijn gericht op:

  • het overtreffen van bestaande Europese normen (voor zover er geen strengere Vlaamse normen van toepassing zijn); voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen moeten enkel de Europese normen worden overtroffen die in werking zijn getreden
  • het behalen van milieudoelstellingen waarbij geen Europese normen gelden

Wilt u weten wat uw kansen zijn? Neem gerust eens contact met ons op.