Verhoogde Investeringsaftrek

 

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen, uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Wij zoeken graag voor u uit waarvoor u in aanmerking komt. Neem dus gerust contact met ons op!

marktanalyse

Welke investeringen komen in aanmerking?

De aftrek kan toegepast worden voor verschillende typen van investeringen: gewone investeringen, energiebesparende investeringen, verwerving van octrooien, investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O), investeringen ter bevordering van herbruikbare verpakkingen, investeringen in beveiliging, investeringen in zeeschepen, investeringen in rookafzuiging- of verluchtingssystemen en digitale investeringen. Naargelang de grootte van de onderneming komen sommige van bovenstaande typen investeringen al dan niet in aanmerking.

Neem gerust contact met ons op en we zoeken het graag voor u uit.