(Verhoogde) Investeringsaftrek

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Wij zoeken graag voor u uit waarvoor u in aanmerking komt. Neemt u contact met ons op?

Wat is de eenmalige investeringsaftrek?

Om nieuwe investeringen aan te moedigen, zal de eenmalige investeringsaftrek van 8% worden verhoogd naar 20% voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Dit tarief zal zowel gelden voor kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen.

Wie komt in aanmerking?

De aftrek kan toegepast worden voor verschillende typen van investeringen: gewone investeringen, energiebesparende investeringen, verwerving van octrooien, investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O), investeringen ter bevordering van herbruikbare verpakkingen, investeringen in beveiliging, investeringen in zeeschepen, investeringen in rookafzuiging- of verluchtingssystemen en digitale investeringen. Naargelang de grootte van de onderneming komen sommige van bovenstaande typen investeringen al dan niet in aanmerking.

Neem gerust contact met ons op en we zoeken het graag voor u uit.