LIFE Programme

Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de nieuwe LIFE-subsidie. De Europese Unie stelt via verschillende subsidierondes (‘calls for proposals’) 5,4 miljard euro beschikbaar voor de periode 2021–2027. Bedrijven, publieke organisaties en ngo’s kunnen aantrekkelijke subsidies krijgen voor onder meer demonstratie- en pilotprojecten. 

Het LIFE Programme is het Europese financieringsprogramma voor milieu en klimaat.

Het hernieuwde LIFE Programme voor de periode 2021-2027  bestaat uit volgende vier deelprogramma’s:

Milieu:

     1. Natuur en biodiversiteit

     2. Circulaire economie en levenskwaliteit

Klimaatactie:

     3. Klimaatmitigatie- en adaptatie

     4. Hernieuwbare energietransitie

Wie kan een LIFE-subsidie aanvragen?

Het LIFE-programma staat in principe open voor bedrijven, kennisinstellingen, overheidsorganisaties en ngo’s die in de EU werken aan innovaties op het gebied van milieu en klimaat. LIFE-projecten worden vaak uitgevoerd via samenwerkingsverbanden met meerdere Europese partners.

LIFE-criteria

Voor een succesvolle LIFE-aanvraag, moet uw project aan de volgende eisen voldoen:

  • Een of meer deelnemende partijen.
  • De deelnemers zijn gevestigd in een EU-lidstaat.
  • De innovatie draagt bij aan de oplossing van een natuur-, milieu- of klimaatprobleem.
  • Het project is in overeenstemming met de doelstellingen en regelgeving van de EU.

Projectoproepen

Het nieuwe meerjarige LIFE-werkprogramma is op 13 juli gepubliceerd. LIFE-projecten dragen bij aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen door middel van verschillende soorten subsidies:

  • Traditionele projecten – Standard Action Projects (SAPs)
  • Strategic Nature Projects (SNAPs)
  • Strategic Integrated Projects (SIPs)
  • Technical Assistance (TA)
  • Coordination and support actions (CSAs)
  • Operating grants (exclusief voor ngo’s)

Meer weten over LIFE-subsidies?

Werkt uw organisatie aan belangrijke milieu-innovaties met een forse Europese impact? En zoekt u daarvoor subsidies via het nieuwe LIFE-programma? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze LIFE subsidie-experts!