Marie Curie Actions (MSCA)

Het Horizon Europe-subsidieprogramma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) biedt unieke opportuniteiten voor internationale en intersectorale samenwerking – ook voor bedrijven. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Business intelligence Research Development

Doel van Marie Skłodowska-Curie Actions

De Europese Unie wil talentvolle onderzoekers voor Europa behouden. Daarom wil ze de uitwisseling van onderzoekers gemakkelijker maken. Dat gebeurt onder andere via het Horizon Europe-programma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Via MSCA heeft u diverse mogelijkheden om onderzoek te doen in het buitenland. Ook kunt u buitenlandse onderzoekers tijdelijk in dienst nemen. U hoeft daarvoor geen onderzoeksinstelling of universiteit te zijn. Ook bedrijven worden door Europa uitgenodigd hier actief gebruik van te maken. Zo kunnen talentvolle onderzoekers in Europa zich volop ontwikkelen en wordt ook de kloof tussen onderzoek en markt kleiner.

Voor wie is deze subsidie?

U kunt MSCA-subsidie aanvragen als onderzoeker die onderzoek wil doen in het buitenland, als universiteit, als onderzoeksinstelling en als bedrijf dat buitenlandse onderzoekers tijdelijk in dienst wil nemen. Daaronder vallen ook KMO’s. De Marie Skłodowska-Curie Actions staan open voor alle onderzoeksvelden en sectoren (‘bottom-up’). Het MSCA-programma omvat 5 projecttypes:

  • Doctoral Networks (MSCA-DN): internationale networken voor het trainen van beginnende onderzoekers
  • Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF): individuele beurzen voor veelbelovende ervaren onderzoekers
  • Staff Exchanges (MSCA-SE): internationale en intersectorale uitwisseling van zowel onderzoekers, als management, administratief of technisch personeel betrokken in O&I-activiteiten
  • COFUND (MSCA-COFUND): co-financiering van regionale, nationale of internationale doctoraal- en postdocprogramma’s
  • MSCA and Citizens (MSCA-CITIZENS): ‘outreach & awareness raising’-activiteiten om publieke erkennig voor en interesse in onderzoek te stimuleren (o.a. via European Researchers’ Night)

Horizon Europe MSCA-subsidie aanvragen?

Wilt u MSCA-subsidie aanvragen? Onze experts helpen u graag om uw project tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsafspraak.