PNO Consultants: de geschiedenis van een innovatie

Iedere startup begint met een goed idee en enthousiasme. Dat ondersteunen wij met raad en daad – want we herkennen dat. Zo begonnen wij zelf ook in 1984. We maakten een razende spurt van startup tot internationale innovatie- en funding consultancy. Daarbij gingen we soms woelige tijden door. Maar die leerden ons ook wie we zijn. En vooral wie we willen zijn: een organisatie die helpt om goede ideeën de ruimte te geven.

Dit is de geschiedenis van ónze innovatie.

Onze start: drie studenten aan de bron van een nieuwe bedrijfstak

Het subsidielandschap is complex. Dat merkten drie studenten Bedrijfskunde toen zij voor een afstudeeropdracht in 1984 subsidies in kaart brachten. Met de resultaten van hun onderzoek adviseerden zij een aantal bedrijven, die vervolgens een interessante subsidie ontvingen. Het succes was groot nieuws: de studenten kwamen zelfs op televisie. En een idee was geboren: als zij nou eens meer bedrijven de last van een subsidieaanvraag konden besparen door hen daarbij te helpen? Geen van de oprichters kon vermoeden wat een gouden idee dat was. Of dat daaruit zelfs een heel nieuwe bedrijfstak zou voortkomen: subsidie-advisering.

De beginjaren: standhouden in een woelig landschap

Onze innovatie sloeg aan. Het ene na het andere subsidiebureau opende zijn deuren. PNO Consultants zelf groeide van 3 naar 40 mensen, naar een tweede vestiging en daarna zelfs meerdere, en vestigingen in het buitenland. Subsidie-advies was hot en de concurrentie hevig. En ook de overheid keek – terecht – steeds kritisch naar subsidies, waardoor we vaak snel moesten schakelen. Bijvoorbeeld toen de overheid in 1991 de innovatiestimuleringsregeling (Instir) afschafte. We verdiepten ons onmiddellijk in de regeling die ervoor in de plaats kwam: de WBSO. Zo zorgden we ervoor dat we konden blijven doen wat we wilden doen: innoverende organisaties helpen met hun financiële behoeften, zodat hun innovatieve ideeën tot bloei konden komen.

Crisis: een multinational terug naar de roots

De explosieve groei was geweldig, en betekende tegelijkertijd dat we de handen flink uit de mouwen moesten steken. Dat deden we dan ook. Halverwege de jaren 90 waren we verantwoordelijk voor een club van meer dan 300 medewerkers in Nederland, West- en Oost-Europa. Dat werd anders toen de economische crisis rond 2008 toesloeg. Net als veel andere bedrijven moesten ook wij ons herbezinnen op wie we wilden zijn. We namen als organisatie een besluit: niet bij de pakken neerzitten, maar ons nog meer richten op activiteiten die innovators helpen te innoveren – en daarmee bijdragen aan een betere wereld. Met dat enthousiasme gingen we aan de slag.

Ruimte geven aan innovatie

Momenteel werken we met meer dan 400 PNO-collega’s in meerdere landen samen… maar tegelijkertijd hebben we het gevoel dat we dichter bij ons oorspronkelijke innovatieve idee staan dan ooit. Ja, we kunnen ons marktleider noemen op het gebied van innovatie en funding. Maar in de basis zijn we nog steeds die mensen die het bedrijven gemakkelijker wilden maken om iets nieuws te doen. De mensen die ideeën de ruimte geven. Als het aan ons ligt, blijven we dat gewoon doen. Voor ieder bedrijf dat vol vuur aan iets nieuws begint.