Onderzoek en Ontwikkeling

Horizon Europe is het nieuwe ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het programma gaat van start in 2021 en loopt tot en met 2027.
Via het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) kan u toegang krijgen tot nieuwe partners en unieke samenwerkingsmogelijkheden.
De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van indirecte (fiscale) steun voor onderzoek en ontwikkeling.
Ondernemingen in het Vlaams Gewest kunnen een subsidie bekomen voor onderzoeks- of ontwikkelingsproject op de aanvaarde kosten.
Het Innovation Fund financiert klimaatinnovaties en koolstofarme technologieën en heeft een budget van 10 miljard euro voor de periode 2020-2030.
U kunt een eenmalige investeringsaftrek verkrijgen wanneer u een investering uitvoert bij oprichting of uitbreiding van uw activiteiten.
Houdt u zich bezig met infrastructuur-onderzoek of e-infrastructures? Dan komt u misschien in aanmerking voor deze Horizon Europe subsidie.
Interreg is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa versterken. Tussen 2014 en 2020 is er 2,2 miljard euro beschikbaar.
Ben u een innovatieve kmo? Bezig met baanbrekende en grensverleggende ideeën? Dan kunt u misschien steun krijgen uit de EIC.
Werkt u aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten? Dan kunt u een beroep doen op Horizon 2020. Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie.
Bent u bezig met baanbrekend toponderzoek over de grenzen heen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen binnen de European Research Council.