Onderzoek en Ontwikkeling

U kunt een eenmalige investeringsaftrek verkrijgen wanneer u een investering uitvoert bij oprichting of uitbreiding van uw activiteiten.
De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van indirecte (fiscale) steun voor onderzoek en ontwikkeling.
Ondernemingen in het Vlaams Gewest kunnen een subsidie bekomen voor onderzoeks- of ontwikkelingsproject op de aanvaarde kosten.
Houdt u zich bezig met infrastructuur-onderzoek of e-infrastructures? Dan komt u misschien in aanmerking voor Horizon 2020 subsidie.
Dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteunt projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie.
Interreg is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa versterken. Tussen 2014 en 2020 is er 2,2 miljard euro beschikbaar.
Ben u een innovatieve KMO? Bezig met baanbrekende en grensverleggende ideeën? Dan kunt u misschien steun krijgen uit het SME-instrument.
Werkt u aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten? Dan kunt u een beroep doen op Horizon 2020. Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie.
Bent u bezig met baanbrekend toponderzoek over de grenzen heen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen binnen Horizon 2020 European Research Council.