Interreg

Interreg is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa versterken. Daarbij gaat het om projecten gericht op (eco)innovatie, milieu, transport & mobiliteit, duurzame energie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. Interreg wil ook de economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Tussen 2014 en 2020 is er 2,2 miljard euro beschikbaar.

Interreg-subsidie vanuit 3 verschillende programma’s

Interreg verstrekt subsidies vanuit een aantal programma’s met een specifieke doelstelling. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert deze programma’s. De programma’s zijn onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Nederland doet mee aan programma’s voor:

1. samenwerking internationaal en Europabreed:
– Interreg Europe
2. samenwerking tussen regio’s in verschillende landen: – Interreg Noordwest-Europa (NWE)
– Interreg Noordzee Regio (NSR)
3. samenwerking in de grensregio’s: – Interreg Duitsland – Nederland
– Interreg Vlaanderen – Nederland
– Interreg 2 Zeeën
– Interreg Euregio Maas Rijn

Wie komt in aanmerking voor Interreg-subsidie?

U komt in aanmerking voor een subsidie uit een van de Interreg-programma’s in de volgende gevallen:

  • U werkt samen met minimaal één of (vaak) meerdere partners in andere Europese landen, of u staat open voor zo’n samenwerking.
  • Uw project sluit aan op de doelstellingen van het Interreg-programma waaruit u subsidie aanvraagt.

Bent u ondernemer? Veel Interreg-programma’s hebben specifiek het KMO als doelgroep benoemd. Dus bent u bezig met innovatie, milieu, duurzame energie, slimme mobiliteit en transport of bijvoorbeeld energie-efficiënte oplossingen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie. Interreg is ook bedoeld voor kennisinstellingen, onderwijs, overheden, intermediaire organisaties en non-profit-instellingen.

Interreg-subsidie aanvragen

Wilt u een Interreg-subsidie aanvragen? Dan kunnen wij u helpen. Wij identificeren voor u de aanknopingspunten tussen het Interreg-programma en uw project. Daarbij maken we gebruik van ons internationale netwerk van kantoren in onder meer Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Italië. Met hun internationale ervaring kunnen onze Interreg-specialisten u adviseren om het meeste uit uw aanvraag te halen. Neem contact op via 088 – 838 13 81.