Interreg

 

Interreg is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa versterken. Daarbij gaat het om projecten gericht op (eco)innovatie, milieu, transport & mobiliteit, duurzame energie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. Interreg wil ook de economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. 

interreg

Interreg-subsidie vanuit 3 verschillende programma’s

Interreg verstrekt subsidies vanuit een aantal programma’s met een specifieke doelstelling. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert deze programma’s. De programma’s zijn onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. België doet mee aan programma’s voor:

1. samenwerking internationaal en Europabreed:

 • Interreg Europe
 • Urbact
 • Interact

2. samenwerking tussen regio’s in verschillende landen: – Interreg Noordwest-Europa (NWE)

 • Interreg Noordwest-Europa (NWE) 
 • Interreg Noordzee Regio (NSR)

3. samenwerking in de grensregio’s: – Interreg Duitsland – Nederland

 • Interreg Frankrijk – Wallonië – Vlaanderen
 • Interreg Vlaanderen – Nederland
 • Interreg Twee Zeeën 
 • Interreg Euregio Maas – Rijn

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

In de volgende gevallen komt u in aanmerking voor een subsidie uit een van de Interreg-programma’s:

 • U werkt samen met minimaal één of (vaak) meerdere partners in andere Europese landen, of u staat open voor zo’n samenwerking.
 • Uw project sluit aan op de doelstellingen van het Interreg-programma waaruit u subsidie aanvraagt.

Houdt u zich bezig met innovatie, milieu, duurzame energie, slimme mobiliteit en transport of energie-efficiënte oplossingen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie. Interreg staat open voor kennisinstellingen, onderwijs, overheden, intermediaire organisaties en non-profit-instellingen. Daarnaast hebben verschillende Interreg-programma’s specifiek de  kmo als doelgroep benoemd.

Interreg-subsidie aanvragen

Wilt u een Interreg-subsidie aanvragen? Dan kunnen wij u helpen. Wij identificeren voor u de aanknopingspunten tussen het Interreg-programma en uw project. Daarbij maken we gebruik van ons internationale netwerk van kantoren in onder meer Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Italië. Met hun internationale ervaring kunnen onze Interreg-specialisten u adviseren om het meeste uit uw aanvraag te halen. Neem gerust contact met ons op.