kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie ondersteunt Vlaamse kmo’s bij de realisatie van een strategisch groeitraject, dat gelinkt is met innovatie, internationalisering, digitale transformatie of duurzaam en circulair ondernemen.

Wie kan deelnemen en wat komt in aanmerking?

Kmo’s met een vestiging in Vlaanderen kunnen steun ontvangen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) om advies in te kopen of om een strategisch profiel aan te werven voor het realiseren van een groeitraject. Dit groeitraject helpt het bedrijf om een belangrijke strategische transformatie te realiseren. Deze transformatie moet gelinkt zijn met innovatie, internationalisering, digitale transformatie of duurzaam en circulair ondernemen. Met dit subsidie-instrument wilt de Vlaamse overheid de groei en competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen bevorderen.

Hoeveel steun kan u krijgen?

Per groeitraject kan een onderneming maximum €50.000 subsidie ontvangen, waarvan maximum €25.000 voor advies en maximum €25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel. Het steunpercentage bedraagt maximum 50% van de advies- en/of loonkost.

Hoe deelnemen?

VLAIO lanceert verschillende competitieve thematische oproepen doorheen het jaar. Evaluatie van dossiers gebeurt op basis van de volgende criteria:

  • Ambitie: Heeft de aanvrager een concrete en ambitieuze visie m.b.t. internationalisering, digitalisatie, innovatie en/of duurzaam en circulair ondernemen? Hoe vertaalt het project zich in een duurzame groei? Hoe versterkt het project de competitiviteit van de kmo?
  • Transformatie: Geeft het project een nieuwe wending aan de huidige bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen?
  • Aanpak: Beschrijft de aanvraag een doordacht en solide stappenplan om de transformatie te realiseren en te bestendigen in het bedrijf?
  • Noodzaak aan kennis en expertise: Kan de kmo het groeitraject succesvol realiseren zonder het inwinnen van kennis of expertise? Beschikt de externe partij en/of het aan te werven strategisch profiel daadwerkelijk over de nodige expertise om het groeitraject te realiseren?

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze maatregel? Neem vrijblijvend contact op met ons!