CrossRoads2 Sustainable Energy: nieuwe subsidierondes

 

Het CrossRoads2 Sustainable Energy programma heeft twee nieuwe subsidierondes bekend gemaakt. Het programma richt zich op grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse kmo’s. Doel is het terugdringen van de CO2-uitstoot in de grensregio.

Wat is CrossRoads2 Sustainable Energy?

Het CrossRoads2 Sustainable Energy programma is een onderdeel van het Interreg-programma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland (‘Interreg VI’). Het doel van het programma is het stimuleren van grensoverschrijdende innovatieprojecten (samenwerkingsprojecten) tussen kmo’s in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en Vlaanderen die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-uitstoot in de grensregio. Het doel is het realiseren van een reductie van 3.800 ton CO2 op jaarbasis.

Wie kan een aanvraag indienen?

CrossRoads2 Sustainable Energy richt zich op samenwerkingsverbanden tussen minstens twee kmo’s met het volgende profiel:

 • gevestigd in de CrossRoads2 Sustainable Energy-regio (minstens één Zuid-Nederlandse partner in Zeeland, Noord-Brabant of Limburg en minstens één Vlaamse partner)
 • actief binnen één van de volgende sectoren: High Tech Systemen (Energiesystemen, Systemen in bouw); Chemie en materialen; Agrofood; Cleantech; Biobased economy; Logistiek; Maintenance.

Een goed innovatieproject begint met het vinden van een goede competente samenwerkingspartner. Wanneer u hier tijdig mee begint, kan dit de slaagkans van uw project aanzienlijk vergroten. Heeft u al een concreet innovatieproject maar nog geen Nederlandse samenwerkingspartner? Dankzij ons uitgebreide netwerk aan weerszijden van de grens, en met kantoren in zowel Zuid-Nederland als Vlaanderen, helpen we u graag bij het vinden van een geschikte partner.

De eerste aanvraagronde werd afgesloten in december 2020. De deadlines voor de nieuwe aanvraagrondes zijn:

 • tweede ronde: 14 januari 2021 tot en met 11 februari 2021
 • derde ronde: 1 april 2021 tot en met 30 april 2021.

Waar moet een innovatieproject aan voldoen?

Een innovatieproject moet nieuw zijn voor de sector en hoofdzakelijk gericht zijn op experimentele ontwikkeling, met als doel de innovatie te demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst. Daarnaast moet het innovatieproject een aantoonbare impact hebben voor de regio en moet het bijdragen aan het versterken aan de CrossRoads2 Sustainable Energy sectoren (en/of aan ‘crossovers’ tussen twee of meer van deze sectoren). Tot slot moeten projectpartners de technische en commerciële haalbaarheid van het project voldoende kunnen aantonen.

Subsidie en budget

De subsidieverstrekker beoordeelt innovatieprojecten volgens het tenderprincipe – alleen de beste projecten krijgen subsidie – en toetst daarbij de volgende criteria:

 • bijdrage aan CO2-reductie in de grensregio
 • competenties van de uitvoerders
 • mate van innovatie van het project
 • economische impact
 • grensoverschrijdende meerwaarde
 • kwaliteit van het projectplan.

De projectkosten van een innovatieproject mogen minimaal 100.000 euro en maximaal 300.000 euro bedragen. De subsidie vergoedt 50% van de projectkosten en is maximaal 150.000 euro. Het totale budget voor de tweede subsidieronde bedraagt 1,3 miljoen euro.

Voorbeeldprojecten

Projecten die al eerder CrossRoads2 subsidie hebben ontvangen, zijn onder meer:

 • Nieuwe folie verhoogt rendement van zonnepanelen: ontwerpen van een folie dat de ongebruikte stralen (UV- en infrarood) reflecteert.
 • Extra luchtinjectie maakt scheepsmotoren groener: ontwikkeling van een innovatieve compressor waardoor de hoeveelheid roet vermindert.
 • Van bermgras tot transportbrandstof: ontwikkeling van een nieuwe vergistingsinstallatie voor bermgras waarbij het geproduceerde gas als transportbrandstof wordt ingezet.
 • Efficiëntere windturbines door slimme fotonische strip: het ‘Smart Photonic Sleeve’ project koppelt een op glasvezel gebaseerde sensoroplossing aan een module voor geavanceerde verwerking van optische signalen voor gebruik in zware industriële roterende applicaties.

Meer weten?

Wilt u meer weten over CrossRoads2 Sustainable Energy of zoekt u ondersteuning bij het vinden van een geschikte samenwerkingspartner? PNO ondersteunt u hierbij, net als bij het vormgeven van een goed project en een optimale subsidieaanvraag. Neem vrijblijvend contact op.