Nieuwe GREEN investeringssteun

Recent werd een nieuwe subsidiemaatregel gelanceerd via het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO) voor investeringen in de vergroening of energie-efficiëntie bij bedrijven. Heeft uw onderneming plannen om voor de warmte of koeling van productieprocessen over te stappen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit of groene energie? Of zijn er plannen om energie efficiënter in te zetten en zo het totale energieverbruik te verminderen? Dan komt uw project misschien in aanmerking voor steun.

Dit nieuwe steuninstrument is een aanvulling op de reeds bestaande maatregelen Ecologiepremie+ en Strategische Ecologiesteun.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Binnen de maatregel worden twee types projecten beoogd:

– Thema vergroening: het vervangen van fossiele brandstoffen zoals aardgas, diesel, stookolie,… door het gebruik van groene warmte, groene koude, elektriciteit, groene waterstof, blauwe waterstof of restwarmte of -koude.

– Thema energie-efficiëntie: het energieverbruik van de kernactiviteiten verminderen door bijvoorbeeld het productieproces aan te passen. Kernactiviteiten zijn activiteiten die in hoofdzaak productie-gerelateerd zijn.

Steunpercentage en aanvaardbare kosten

Het subsidiepercentage bedraagt 30% of 40% voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 20% of 30% voor grote ondernemingen, afhankelijk van de kosteneffectiviteit van het project. De totale steun bedraagt maximaal € 1 miljoen per onderneming voor de volledige projectduur.

De totale projectkosten moeten minimum € 50.000 bedragen om in aanmerking te komen voor de steun. Dit zijn alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren. De aanvaardbare kosten omvatten enkel engineeringskosten, investeringskosten en installatiekosten.

Wanneer een aanvraag indienen?

De projectoproep staat open en loopt tot eind 2024 of tot uitputting van het budget. De projecten worden behandeld in volgorde van datum van indiening.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten om de subsidiekansen van uw project te verkennen.