Energie & Milieu

Duurzame en betaalbare energie vraagt om innovatie en nieuwe technologieën. Overheden stimuleren dit met subsidies en andere middelen. PNO is de spin in het web die u helpt om, met behulp van de beschikbare middelen, uw energie-innovaties te realiseren.

PNO Consultants ondersteunt overheden, kennisinstituten en de zakenwereld om de immense uitdagingen aan te gaan binnen de energiesector. We verbinden verschillende partijen in de sector, helpen bij het opzetten van consortia voor innovatieprojecten en assisteren bij subsidieaanvragen. Ons uiteindelijke doel: om de energie- en klimaatdoelstellingen te helpen behalen die de EU zich heeft gesteld.

Ontdek bij welke energie en milieu subsidies wij u kunnen helpen »