Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van indirecte (fiscale) steun voor onderzoek en ontwikkeling. Werkgevers kunnen voor werknemers die minstens een deel van hun werktijd worden ingezet voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) een gedeeltelijke vrijstelling ontvangen op de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing aan de fiscus. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Wie komt in aanmerking?

De vrijstelling kan onder andere aangevraagd worden door:

  • Universiteiten, hogescholen en (erkende) onderzoeksfondsen
  • Ondernemingen (kmo’s of grote ondernemingen) die werknemers tewerkstellen met een ontvankelijk diploma (masters of doctoraten in exacte of toegepaste, niet-economische wetenschappen)
  • Ondernemingen (kmo’s of grote ondernemingen) die werknemers tewerkstellen die aan onderzoeksprojecten meewerken in het kader van samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met universiteiten of hogescholen in de EER
  • Jonge innoverende ondernemingen (Young Innovative Company) die wetenschappelijk personeel (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectbeheerders inzake O&O) tewerkstellen (niet van toepassing op administratief of commercieel personeel)

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.