Innovation Fund

Medio 2020 ging het ‘Innovation Fund’ officieel van start. De EU heeft daarmee een van ’s werelds grootste financieringsprogramma’s voor klimaatinnovaties en koolstofarme technologieën. Het subsidiebudget bedraagt liefst 40 miljard euro, en wordt verdeeld via verschillende oproeprondes.

klimaatcall innovation fund

Achtergrond en doel van het Innovation Fund

De Europese Unie streeft naar het klimaatneutraal maken van Europa. Een belangrijk instrument daarvoor is het ‘Innovation Fund’, dat is gestart in 2020 en loopt tot 2030. Via dit fonds biedt de EU financiële steun aan innovaties die helpen om Europa klimaatneutraal te maken. Meer concreet ondersteunt het fonds innovaties op de volgende gebieden:

  • innovatieve koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie (inclusief alternatieven voor koolstofintensieve producten)
  • CCU en CCS (carbon capture utilisation/storage)
  • opwekking van hernieuwbare energie
  • energieopslag
  • Net-zero mobiliteit en gebouwen

Voor wie is het Innovation Fund interessant?

Het Innovation Fund biedt interessante kansen voor partijen die werken aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die zorgen voor een beter klimaat. Of andere pioniers met baanbrekende innovaties die helpen om de EU klimaatneutraal te maken. Het fonds staat open voor aanvragen van bedrijven en overheden uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. Samenwerking met derden is niet verplicht om deze subsidie aan te kunnen vragen. Ook consortia kunnen een aanvraag indienen.

Welke projecten steunt het Innovation Fund?

Het Innovation Fund steunt alleen innovaties die ‘dicht bij de markt’ liggen. Bepalend daarbij is de fase van de betreffende innovatie:

  • de focus ligt op ‘demonstratieprojecten’ (projecten die bestaan uit het demonstreren van zeer innovatieve technologieën, processen of producten)
  • gevorderde R&D-projecten dicht bij de commercialiseringsfase, zoals pilots, komen soms ook in aanmerking voor subsidie
  • innovaties die nog volop in de onderzoeksfase zitten (zonder bewezen ‘proof of concept’) zijn te pril
  • projecten rondom het grootschalig uitrollen van een innovatie zijn te vergevorderd. Voor goede scale-ups zijn er soms nog wel mogelijkheden.

Subsidiebedragen en beschikbare budgetten

Het Innovation Fund heeft een subsidiebudget van 40 miljard euro voor het tijdvak 2020-2030. Het is daarmee een van ’s werelds grootste financieringsprogramma’s op het gebied van klimaatinnovatie. De subsidie vergoedt maximaal 60% van de projectkosten. Voor grote flagship-projecten kan de subsidie oplopen tot meer dan 300 miljoen euro. Het Innovation Fund wil optimaal aansluiten op de behoeften uit de praktijk. Zo is het ‘stapelen’ van subsidies onder voorwaarden toegestaan (het combineren met andere nationale of Europese steunregelingen). Ook werkt het fonds met soepele, tussentijdse uitbetalingsmomenten (op basis van nader te bepalen milestones bij een project).

Aanvragen van deze subsidie

Het indienen van een subsidieaanvraag is alleen mogelijk binnen specifieke oproeprondes (‘calls for proposals’). Per ronde kunnen de voorwaarden verschillen (bijvoorbeeld de thema’s, sectoren, het projecttype en de schaalgrootte).

Meer weten? Hulp nodig bij een aanvraag?

De lat ligt hoog bij het Innovation Fund, zo maakt de bovenstaande beschrijving wel duidelijk. Het fonds mikt op mature, kansrijke innovaties met een forse impact op het Europese klimaat. Werkt uw bedrijf aan zo’n baanbrekende innovatie, of wilt u starten met een first-of-a-kind demonstratieproject? De energie- en milieuexperts van PNO kunnen u meer vertellen over het Innovation Fund en andere steunregelingen. Vertel dan eerst wat meer over uw plannen. Neem gerust contact met ons op.