Ontwrichte Zones: vrijstelling bedrijfsvoorheffing

 

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen. Dit kan voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd. En die gedurende ten minste drie jaar (kmo’s) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Ontwrichte zones

Wat houdt de subsidie voor ontwrichte zones in?

Overheden mogen maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen. Vlaanderen heeft momenteel drie ontwrichte zones afgebakend (rond Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde) waardoor de maatregel in een groot gedeelte van Vlaanderen van toepassing is.

Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkost. Dit geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname van een onderneming die anders mogelijk zou verdwijnen.

Wie komt in aanmerking?

Sinds 1 mei 2017 behoren niet enkel de bedrijventerreinen tot de steunzone, maar ook de bedrijvencentra en incubatoren in de afgebakende steunzones, alsook enkele percelen die deel uitmaken van een brownfieldconvenant.

De huidige steunzones beslaan de gehele provincie Limburg, de provincie Vlaams-Brabant, quasi de gehele provincie Antwerpen, alsook de oostzijde van de provincie Oost-Vlaanderen. Het voordeel geldt voor kmo’s (en in bepaalde gemeenten ook voor grote ondernemingen) die in de afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creëren.

Wilt u meer weten, of weten of u in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op.