Ontwrichte Zones – vrijstelling bedrijfsvoorheffing in steunzones

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo’s) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

Wat houdt de subsidie in?

Overheden mogen maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen. Vlaanderen heeft momenteel twee zones afgebakend (één rond Genk en één rond Turnhout) en heeft ook de procedure opgestart om een steunzone rond Zaventem te laten erkennen.

Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkost en geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname van een onderneming die anders mogelijk zou verdwijnen.

Wie komt in aanmerking?

Sinds 1 mei 2017 behoren niet enkel de bedrijventerreinen tot de steunzone, maar ook de bedrijvencentra en incubatoren in de afgebakende steunzones, alsook de percelen die deel uitmaken van een brownfieldconvenant.

De huidige steunzones beslaan een groot deel van Limburg en Antwerpen. Momenteel loopt er ook een procedure om een steunzone rond Zaventem te erkennen.

Wilt u meer weten, of weten of u in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op.