Fundingscan & advies

Bij de ontwikkeling van uw innovatie of het opzetten van een project is het van belang om al vroegtijdig de benodigde financiële middelen te identificeren. Welke investering is nodig? In welk deel van het benodigde kapitaal voorziet u zelf en hoe zit het met aanvullende middelen? Zijn er subsidies verkrijgbaar? En hoe sluiten die aan bij uw plannen? Hoe eerder in het traject u deze vragen voorlegt aan een specialist van PNO, hoe groter de kans op een vruchtbare start. Neem contact met ons op als u meer wilt weten.

Fundingscan innovatie exploitatie

Elk innovatie- en ontwikkelproject is een pad vol onzekerheden. De crux van innovatiesucces is toch om zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten. Dit betekent ook dat al in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden onderzocht of de benodigde inputs beschikbaar zijn en zo ja, hoe. Funding is zo’n input, want zonder geld komt geen innovatie van de grond.

Onze Fundingscan werpt licht op de financieringsmogelijkheden van uw innovatie

Voor elke fase in het innovatieproces is wel een andere financieringsvorm gekoppeld aan de grootte van het risico: van business angels en seed capital tot venture capital en bancaire kredieten. En dan zijn er ook nog subsidies, die eveneens vaak zijn gekoppeld aan een bepaalde fase in het innovatietraject. PNO kent de subsidiewereld als geen ander.

PNO kent deze wereld als geen ander. Als Europees marktleider op het gebied van innovatie en funding kunnen wij u al in een vroegtijdig stadium gedetailleerd inzicht geven in de fundingmogelijkheden die passen bij uw project. Vanzelfsprekend gaat dat inzicht vergezeld van advies, waarbij onze innovatiespecialisten u ook hun terugkoppeling geven op uw plannen en de stappen die u wilt gaan zetten. Alles met als doel om een zo sluitend mogelijk beeld te krijgen van de fundingmogelijkheden die uw innovatie tot een succes kunnen maken.