Disseminatie & communicatie

Een innovatie is pas succesvol als uw doelgroep er gebruik van gaat maken. Daarvoor moeten de uiteindelijke gebruikers natuurlijk eerst bekend zijn met het nieuwe product, proces of dienst. In innovatiejargon heet dit disseminatie. Als het gaat om een door Europa gesubsidieerd project komt daar nog bij dat de EU communicatie over het project zelf vaak als voorwaarde stelt. Reden genoeg dus om serieus aandacht te geven aan disseminatie en communicatie. Wij kunnen u daarbij helpen. Wilt u weten hoe? Neem gerust contact met ons op.

dissemination-communication

De basis van effectieve disseminatie en communicatie is een goed plan. Bij innovatie – zeker als het een internationaal project is – komt er al snel meer bij kijken dan het maken van een goede website en flyers. Er zijn veel stakeholders bij betrokken en vaak vraagt de aard van de innovatie om specifieke communicatiemethoden, zoals wetenschappelijke publicaties en ‘academia-industry’ round tables. Het vereist dus zowel kennis van communicatie, een sterk en relevant netwerk en inzicht in de mores van de (internationale) innovatie- em fundingwereld. Daarvoor moet u bij PNO zijn! Maak gerust eens een afspraak voor een nadere kennismaking/

Wat mag u verwachten van onze disseminatie- en communicatieservice?

Doorgaans starten wij het opstellen van een disseminatie- en communicatiestrategie met een stakeholderanalyse, zodat de juiste doelgroepen efficiënt kunnen worden bereikt. Vóór het aanvragen van een Europese subsidie formuleren we een draft disseminatie- en communicatieplan dat kan bijdragen aan het honoreren van de aanvraag. Als de aanvraag is goedgekeurd maken we een definitief plan waarin gedetailleerd wordt aangegeven welke activiteiten plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan:

  • een stakeholderanalyse om de doelgroepen zo goed mogelijk in beeld te krijgen en te kunnen bereiken
  • het ontwikkelen van een visual identity
  • het opzetten van een website
  • social media accounts
  • het opstellen en verspreiden van nieuwsbrieven
  • promoten van het project tijdens events, workshops en conferences
  • specifieke communicatieactiviteiten voor het project zelf, zoals het organiseren van (academia-industry) round-tables, brokerage events, workshops, stakeholder platform, enzovoort.

Wilt u meer weten?

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen en implementeren van disseminatie- en communicatiestrategieën voor uiteenlopende sectoren en projecten. Daarbij zmaken wij ruimschoots gebruik van onze Europese netwerk. Dat kunnen wij ook voor u(w project) doen. Neem gerust contact met ons op.