Innovatie-exploitatie

Kennis, opgedaan door bijvoorbeeld onderzoek, omzetten in marktrijpe innovatie is het einddoel van veel innoverende partijen. Dit valorisatieproces is niet eenvoudig en vereist onder meer een grondig inzicht in de behoeften en eigenschappen van de doelmarkt, en noodzaakt een goede strategie. Door het opstellen van een exploitatieplan brengen wij voor u alle benodigde variabelen in beeld en stippelen wij een route uit naar een impactvolle implementatie van uw kennis, technologie of innovatie. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Fundingscan innovatie exploitatie

Kennis omzetten in een bruikbaar product, proces of dienst is een lange en risicovolle route. Een goed plan waarbij rekening wordt gehouden met alle onzekerheden is dan ook een noodzaak. Idealiter bevat zo’n plan een gedetailleerde definitie van de te vermarkten innovatie en de voordelen voor de potentiële gebruikers. Maar dat is lang niet alles.

Wat houdt een Innovatie-exploitatieplan in?

Een Innovatie-exploitatieplan omschrijft de te introduceren innovatie en de stappen die moeten worden gezet om het tot een succes te brengen. Dit gaat verder dan een doorsnee marktintroductieplan omdat, zeker in een internationale omgeving en als er sprake is van (Europese) funding, veel meer variabelen van invloed kunnen zijn op de resultaten. PNO Consultants heeft veel ervaring op dit gebied. Als wij een Innovatie-exploitatieplan maken hanteren wij de volgende opzet:

  • innovatie-assessment: de te exploiteren innovatie wordt gedefinieerd en de mogelijke baten voor eindgebruikers in kaart gebracht
  • marktanalyse: een analyse van marktomvang, concurrerende technologieën, toetredingsdrempels enz.
  • kennis/technologie valorisatie: hierin worden zaken als intellectueel eigendomsbeheer, financieringsroutes en exploitatiestrategieën beschreven
  • marktstrategie: hoe krijgt de eindgebruiker toegang tot de innovatie en wat zijn de gebruiksvoorwaarden
  • disseminatiestrategie: hoe worden de eindgebruikers bereikt
  • implementatieadvies: een vertaling van het exploitatieplan naar concrete acties voor marktimplementaties.

Voor wie is dit interessant?

Elke organisatie die kennis of technologieën wil exploiteren heeft een innovatie-exploitatieplan nodig. Het kan gaan om start-ups, KMO’s en multinationals, maar ook projecten en consortia. Als er sprake is van Horizon Europe subsidie kan zo’n plan zelfs als een vereiste worden gezien. Wilt u meer weten over deze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. Onze experts maken graag tijd voor een vrijblijvend gesprek. Laat uw informatie achter op ons contactformulier, of zoek contact met uw dichtstbijzijnde PNO kantoor.