Regionaal/Nationaal

Steun voor belangrijke investeringen is in Vlaanderen ondergebracht onder de subsidiemaatregel Strategische Transformatie Steun (STS) en kan oplopen tot 500.000 EUR per onderneming.
De gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een vorm van indirecte (fiscale) steun voor onderzoek en ontwikkeling.
Ondernemingen in het Vlaams Gewest kunnen een subsidie bekomen voor onderzoeks- of ontwikkelingsproject op de aanvaarde kosten.
Ondersteuning voor Vlaamse kmo’s bij realisatie van een strategisch groeitraject gelinkt met innovatie, internationalisering, digitale transformatie, of duurzaam en circulair ondernemen
De Vlaamse regering stimuleert investeringen die de bovenlokale sportinfrastructuur moderniseren.
U kunt een eenmalige investeringsaftrek verkrijgen wanneer u een investering uitvoert bij oprichting of uitbreiding van uw activiteiten.
Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.
Met de Ecologiepremie+ krijgt u subsidie voor onder meer investeringen in milieu- en energiebesparende technologieën.
Doet u groene investeringen in 'strategische' spitstechnologie in het Vlaamse Gewest? Dan komt u wellicht in aanmerking voor STRES.