Ecologiepremie+

 

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt o.a. bepaald op basis van de meerkost van de essentiële componenten en de grootte van de onderneming.

Ecologiepremie

Wat zijn ecologie-investeringen?

Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Een ecologiepremie wordt toegekend aan investeringen in technologieën die opgenomen zijn in een limitatieve technologieënlijst (afgekort LTL). Deze worden ongeveer 3 keer per jaar aangepast. De technologieën zijn opgedeeld in de volgende drie categorieën:

  • milieutechnologieën
  • energiebesparende technologieën
  • warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie

De subsidie kan tussen 15% en 55% van de meerkost van de investering bedragen, met een maximum van 1 miljoen EUR over een periode van 3 jaar.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.