Erasmus+

 

Wilt u kennis delen in de wereld van het onderwijs en deze vernieuwen in Europees verband? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit het programma Erasmus+. In dit EU-programma is tussen 2014 en 2020 ruim 16 miljard euro beschikbaar voor het vergroten en versterken van kennisdeling en -innovatie. U kunt subsidie krijgen voor partnerschappen, kennisallianties, beleidshervorming of allianties voor sectorspecifieke vaardigheden. Meer weten? Neem contact met ons op.

Onderwijs-Arbeid

Doel van Erasmus+

Erasmus+ wil de kenniseconomie van Europa versterken. Dat doet het programma met drie kernacties die gericht zijn op kennisdeling en innovatie binnen het onderwijs:

 • Mobiliteit van individuen. Onder meer studenten en docenten krijgen de kans om leer- of werkervaring in een ander land op te doen
 • Samenwerking en innovatie en het uitwisselen van good practices. Hierbij gaat het om:
  • strategische partnerschappen die zijn gericht op kennisdeling en -overdracht tussen bedrijven en onderwijsinstellingen om het onderwijs te  vernieuwen
  • kennisallianties tussen instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven
  • allianties voor sectorspecifieke vaardigheden om het beroepsonderwijs te moderniseren
  • capacity-building-projecten gericht op het ondersteunen van organisaties in hun moderniserings- en internationaliseringsproces
 • Steun voor beleidshervorming zoals ondersteuning voor de Open Coördinatie Methode en samenwerking met internationale organisaties

Elk actie heeft eigen eisen en doelstellingen. Bij de strategische partnerschappen is samenwerking in het middelbaar, hoger en/of voortgezet onderwijs essentieel.

Voor wie is Erasmus+ subsidie?

Deze subsidie staat open voor iedereen die het onderwijs wil innoveren. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, verschilt per project.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van Erasmus+ is niet de makkelijkste taak. Wij helpen u graag om uw project en uw aanvraag tot een succes te maken. Neem gerust contact met ons op. Wij nemen alle tijd om uw mogelijkheden door te spreken.