Energie

Horizon Europe is een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het programma ging van start in 2021 en loopt tot en met 2027.
Via het Europees Instituut voor Innovatie & Technologie (EIT) kan u toegang krijgen tot nieuwe partners en unieke samenwerkingsmogelijkheden.
Het Innovation Fund financiert klimaatinnovaties en koolstofarme technologieën en heeft een budget van 40 miljard euro voor de periode 2020-2030.
U kunt een eenmalige investeringsaftrek verkrijgen wanneer u een investering uitvoert bij oprichting of uitbreiding van uw activiteiten.
Met de Ecologiepremie+ krijgt u subsidie voor onder meer investeringen in milieu- en energiebesparende technologieën.
Doet u groene investeringen in 'strategische' spitstechnologie in het Vlaamse Gewest? Dan komt u wellicht in aanmerking voor STRES.
Met Connecting Europe Facility (CEF) subsidieert de EU projecten die bijdragen aan het verbeteren van de Europese infrastructuur. Tot 2027 is hiervoor ruim 33 miljard euro beschikbaar.