Energie

U kunt een eenmalige investeringsaftrek verkrijgen wanneer u een investering uitvoert bij oprichting of uitbreiding van uw activiteiten.
Met de Ecologiepremie+ krijgt u subsidie voor onder meer investeringen in milieu- en energiebesparende technologieën.
Doet u groene investeringen in 'strategische' spitstechnologie in het Vlaamse Gewest? Dan komt u wellicht in aanmerking voor STRES.
Met Connecting Europe Facility (CEF) subsidieert de EU projecten die bijdragen aan het verbeteren van de Europese infrastructuur. Tot 2020 is hiervoor ruim 30 miljard euro beschikbaar.
Dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteunt projecten op het gebied van innovatie en koolstofarme economie.