Nieuwe oproep voor de kmo-groeisubsidie staat open

De derde en laatste oproep van 2021 voor de kmo-groeisubsidie loopt van 1 november tot 31 december. Deze oproep is gericht op de thema’s internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie. Dit is hiermee de eerste thematische oproep voor innovatie.

De kmo-groeisubsidie geeft steun aan kmo’s voor het inkopen van strategisch advies via een externe dienstverlener of voor de aanwerving van een strategisch profiel. Sinds begin 2021 kunnen  projecten enkel nog ingediend worden binnen thematische oproepen.

Het steunpercentage bedraagt 50% van de advies- en/of loonkost. Kmo’s kunnen maximaal € 50.000 steun ontvangen per groeisubsidie (max. € 25.000 voor extern advies en max. € 25.000 voor de aanwerving van een strategisch profiel). De minimumdrempel voor de kosten om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt € 20.000 (excl. btw). De steun wordt beperkt tot één subsidie per onderneming per 36 maanden.

De derde en laatste oproep van 2021 is opengegaan op 1 november en loopt nog tot 31 december. Enkel projecten die aansluiten bij één van de thema’s internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen en innovatie komen in aanmerking voor steun:

Internationalisering

Dit thema geldt zowel voor ondernemingen die voor het eerst exporteren als voor ondernemingen die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden. De internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming, waarbij de internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen. Eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland komen niet in aanmerking.

Digitalisering

Dit thema is gericht op ondernemingen die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen. Het groeitraject moet kaderen binnen een transitie naar een data-gedreven organisatie waarbij diensten, producten of processen slimmer worden gemaakt door middel van data. Het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen, waarbij het verder reikt dan de gangbare evoluties inzake digitalisering. Volgende zaken komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, het ontwikkelen of implementeren van digitale toepassingen zoals een ERP-systeem, het opzetten van een webshop, het inzetten op digital marketing en marketing automation, of het omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager om bestaande processen te digitaliseren en data digitaal beschikbaar te maken binnen de organisatie.

Duurzaam en circulair ondernemen

Dit thema richt zich zowel op ondernemingen die een eerste stap willen zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als op ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap willen zetten. Het groeitraject moet inzetten op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen. De focus ligt op de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen. Trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf, of enkel inzetten op ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruik van hernieuwbare energie komen niet in aanmerking.

Innovatie

Dit thema richt zich op ondernemingen met een concrete strategie om een vernieuwend businessmodel uit te werken door innovatieve producten of diensten naar de markt te brengen of door innovatieve bedrijfsprocessen op te zetten. De innovatieve producten en diensten moeten sterk vernieuwend zijn voor de sector (dus niet enkel voor de aanvrager zelf). Hierbij mogen de innovatieve bedrijfsprocessen nog niet algemeen gangbaar zijn binnen de sector en vernieuwend zijn voor de aanvrager, waarbij de implementatie ervan duidelijke uitdagingen stelt voor de aanvrager. Het vernieuwend businessmodel moet verder resulteren in een competitief voordeel voor de onderneming, wat mogelijk zal leiden tot een duurzame economische groei voor de onderneming in Vlaanderen. Volgende zaken komen niet in aanmerking: trajecten die gericht zijn op het verkennen van innovatie-opportuniteiten, het uitwerken van een innovatie-roadmap, het onderzoeken van de haalbaarheid van een vooropgestelde innovatie of het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of bedrijfsprocessen via een intensief onderzoeks- of ontwikkelingstraject.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op om samen de mogelijkheden te bekijken.

KMO