Provinciale oproep Limburg: Innovatiegedreven ondernemerschap

Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere bedrijven een innovatieproject te realiseren, heeft de provincie Limburg een aparte subsidiemaatregel: “Innovatiegedreven ondernemerschap”. Hiermee kunnen samenwerkende bedrijven een innovatiepremie aanvragen voor innovatieprojecten gericht op de ontwikkeling van een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering.

Het Limburgs provinciaal economisch beleid zet met deze subsidieregeling in op het maken van cross-overs en verbindingen tussen (Limburgse) sectoren en bedrijven. Het doel van deze kruisbestuiving en samenwerking tussen bedrijven is het creëren van nieuwe economische meerwaarde.

De innovatieprojecten kunnen onderzoeksactiviteiten omvatten (o.a. dataverzameling, haalbaarheidsonderzoek, uitwerken van concepten, …), maar moeten steeds een luik met conceptvalidatie en ontwikkeling inhouden (o.a. het testen en bijsturen van concepten, prototyping, pilots, demonstraties…). De voorkeur gaat dus naar projecten die al relatief “kort” bij de markt staan.

Wie komt in aanmerking?

Alle Limburgse kmo’s komen in aanmerking voor de subsidie wanneer:

  • ze optreden namens een consortium van minstens twee ondernemingen;
  • het consortium een innovatief idee wil onderzoeken, ontwikkelen of testen om te komen tot een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering met een positieve impact op de eigen bedrijfsvoering én de Vlaamse markt.

Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50 % van de kosten die gemaakt worden binnen het innovatieproject met een maximum van 50.000 euro per aanvraag.

Deadline?

Dit jaar worden opnieuw twee oproepen gelanceerd, waarbij een subsidieaanvraag uiterlijk tegen 30 april of 30 oktober ingediend moet worden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons.