Verlenging toepassing ontwrichte zonesteun

De termijn voor de geldigheid van de drie Vlaamse ontwrichte zones in Limburg, de ruime Kempen en Zaventem-Vilvoorde wordt met 18 maanden verlengd.

Bedrijven die investeren in een afgebakende ‘ontwrichte zone’ kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen.

De oorspronkelijke deadline voor de steunzones Limburg en de ruime Kempen was 30 april 2021. De termijn van de steunzone Zaventem-Vilvoorde was normaal 30 november 2024. Beide deadlines worden nu dus verlengd met 18 maanden vanwege de coronacrisis.