Aanvraagronde praktijkleren 2019-2020 gestart

 

Voor schooljaar 2019-2020 kan sinds 1 juli de Subsidieregeling praktijkleren worden aangevraagd. Voor deze gelegenheid is de portal Praktijkleren Online volledig vernieuwd zodat er nog sneller en gemakkelijker aanvragen kunnen worden ingediend en onderbouwd.

Voorschotronde gesloten, aanvraagronde geopend

In verband met de coronacrisis was het de afgelopen tijd, vanaf 2 juni tot en met 30 juni, mogelijk om een voorschot aan te vragen voor de Subsidieregeling praktijkleren. Nu deze voorschotronde is gesloten, is de daadwerkelijke aanvraagronde voor de Subsidieregeling geopend. Alle organisaties die een voorschot hebben aangevraagd moeten nu ook nog een definitieve aanvraag indienen. Net als organisaties die geen gebruik hebben gemaakt van de voorschotregeling moeten zij vóór 16 september 2020 de subsidieaanvraag hebben ingediend.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren worden leerwerktrajecten, waarbij de leerling of student in de praktijk een opleiding volgt, gesubsidieerd. De subsidieregeling financiert de begeleiding in de praktijk van de leerlingen. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus: van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs tot en met promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding. Er kan maximaal 2.700 euro subsidie per leerling per schooljaar worden aangevraagd, maar dit normbedrag wordt naar beneden toe bijgesteld wanneer de regeling wordt overvraagd.

Praktijkleren Online

Met de openstelling van de nieuwe aanvraagronde is ook de portal Praktijkleren Online vernieuwd. PNO Consultants heeft dit portal zes jaar geleden gebouwd en elk jaar verbeterd en aangepast aan de wensen van de gebruikers en veranderingen in de regelgeving. Dit jaar zijn er een flink aantal visuele wijzigingen doorgevoerd in het aanvragenoverzicht waardoor nog overzichtelijker wordt welke acties nog openstaan om tot een volledige aanvraag en verantwoording te komen. Daarbij zijn uitgebreide filtermogelijkheden toegevoegd. Maar er zijn nog meer veranderingen aangebracht om de portal  sneller en intuïtiever te maken! Nieuwsgierig? Kom eens een kijkje nemen op www.praktijkleren.online of neem contact met ons op via 0900-0401369.